Hvem udgiver Geoviden?

Geoviden udgives af Geocenter Danmark, som er en formel sammenslutning af de geologiske vidensinstanser i Danmark: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Statens Naturhistoriske Museum under Københavns Universitet samt Institut for Geoscience under Aarhus Universitet.

For at udbrede viden og fascination af geovidenskaben i samfundet er Geoviden gratis, og alle (med bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne) kan tegne et abonnement.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Øster Voldgade 10
1350 København K
E-mail: [email protected]
Tlf. 38 14 20 00
www.geus.dk

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Københavns Universitet
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C
E-mail: [email protected]
Tlf. 35 33 15 00
www.ign.ku.dk

Institut for Geoscience

Aarhus Universitet
Høgh-Guldbergs Gade 2
8000 Aarhus C
E-mail: [email protected]
Tlf. 87 15 00 00
www.geo.au.dk

Statens Naturhistoriske Museum

Københavns Universitet
Øster Voldgade 5-7
1350 København K
E-mail: [email protected]
Tlf. 35 32 22 22
www.geologi.snm.ku.dk