Temaer

Der er uendeligt mange emner at tage fat på i geovidenskaben. Her finder du de temaer, Geoviden har kastet sig over indtil videre – med de nyeste øverst. Temaet kan læses både som samlet magasin og som enkeltartikler.

Ældre temaer fra 2005 til 2018 kan findes som magasiner her.


Forside Geoviden CSS

CO2-lagring – kom med i dybden

April 2024

Vi skal sende mindre CO₂ ud i atmosfæren, hvis vi vil bremse de menneskeskabte klimaforandringer. En af løsningerne på den udfordring er at lagre den miljøskadelige drivhusgas dybt nede under os – og Danmarks undergrund egner sig godt til netop det. Geoviden stiller vi skarpt på CO₂-lagring.

Krabbe på vaden

Vadehavet

November 2023

Der er stærke kræfter på spil i Vadehavet! I det store område langs Sønderjyllands vestkyst er landskabet i konstant udvikling, og klimaforandringer og stigende havniveau vil uundgåeligt påvirke denne helt særlige del af Danmark.

Kortlægning

August 2023

Ved at kortlægge verden har vi i årtusinder forsøgt at forstå den Jord, vi bor på. Fra bjergtoppe til de dybeste dale i Atlanterhavet har videnskabsmænd forsøgt at hitte rede i de større sammenhænge i naturen – og vi er slet ikke færdige endnu med at lave kort og blive klogere.

Johanne Schmith str og kigger i en laserafstandsmåler der peger ned på en lavasø i et krater på en skjoldvulkan.

Vi arbejder med geovidenskab

December 2022

Fra toppen af verden til den dybe undergrund. Når man har en geovidenskabelig baggrund kan man arbejde med mange forskellige ting. Mød seks forskellige personer med geovidenskabelig baggrunde og følg deres veje ind i geofagene, lige fra deres uddannelse til hvad de laver i dag.

Farvel til Oliedanmark

Oktober 2022

Danmarks olie- og gasproduktion skal lukke i 2050, hvilket bliver enden på over hundrede års olieeventyr. Hvad betyder nedlukningen i praksis? Og hvor skal vi så få energi fra? Læs med i vores tema Farvel til Oliedanmark.

Ild i landskabet

Maj 2022

Ild er en af de naturkræfter, som har påvirket landskabet siden tidernes morgen. Mennesker har taget den naturkraft til sig og brugt ilden til at tilpasse omgivelserne til vores behov, men med klimaforandringerne bliver det kraftfulde værktøj tiltagende svært at styre.

Ocean Decade

December 2021

2020’erne er udnævnt til ‘Ocean Decade’, som sætter fokus på vores brug af og viden om havet. Geoviden kigger derfor nærmere på, hvordan man forsker i havet og hvorfor, det er vigtigt.

tema om månen

Månen

September 2021

Vi kender alle Månen, men hvor godt kender vi den egentlig? Ved du, hvordan den er dannet? Hvad den består af? Hvis ikke, så læs med i vores Måne-tema og bliv klogere på vores lille nabo.

Sjældne jordartsmetaller

Maj 2021

Et tiltagende bæredygtigt samfund kræver flere mineralske råstoffer, blandt andet en hel masse sjældne jordartsmetaller. De er faktisk ikke sjældne, men blot lidt svære at have med at gøre. Hvad det betyder, samt hvor de kommer fra, og hvad de bruges til, kan du læse her.

tema om pollen og sporer

Pollen og sporer

December 2020

Pollen og sporer fra planter kan meget mere end at genere allergikere og skabe nye planter. Til dem, der forstår dem, kan de fortælle om fortidens naturkatastrofer eller dansk madhistorie fra middelalderen.

tema om geopark

Geopark Det Sydfynske Øhav

September 2020

Flere geoparker er skudt op rundt om i landskabet i de senere år, og i dette Geoviden-tema tager vi til den nyeste af dem på Sydfyn og undersøger landskabets dannelse, druknede stenalderbopladser og meget mere.

tema om danske dinosaurer

De danske dinosaurer

Juni 2020

Vidste du, at der faktisk er fundet fossiler fra minimum otte forskellige dinosaurer på Bornholm? Herunder enorme langhalse, pansrede dinosaurer og muligvis en forstenet lort. Kom med til den danske dinosaurø Bornholm, som ligefrem har fået en rovdinosaur opkaldt efter sig.

tema om ccs

CO2-lagring

Marts 2020

Kan man virkelig begrave et problem så stort som overdreven CO2-udledning? Ja, til en vis grad. I dette tema kan du læse, hvordan man kan lagre CO2 i undergrunden, hvor meget der kan være i den danske undergrund, hvordan det naturlige CO2-kredsløb virker og meget mere.

tema om indlandsisen

Indlandsisen

Oktober 2019

Det er svært at fatte, hvor stor Indlandsisen faktisk er, men lidt nemmere er det måske at forstå, hvordan den er dannet, og hvilke kræfter den er styret af. Her kan du læse om, hvordan den virker som en bankkonto, hvordan isen kan bruges til at måle fortidens temperatur, komme med på feltarbejde og meget mere.

tema om grundvand

Grundvand og klima

Juni 2019

Grundvandet stiger og kan flere steder i landet blive et temmelig stort problem i en ikke så fjern fremtid. Geologien kan dog hjælpe med at finde ud af, hvor og hvordan man kan afhjælpe problemet. Og også hvad man bestemt ikke skal gøre!

tema om Geotermi

Geotermi – varme fra jorden

Marts 2019

Det bobler med grøn energi under vores fødder, og i princippet kunne store dele af vores varme i radiatorerne komme herfra. Nemlig geotermisk varme – naturligt opvarmet vand fra den dybe undergrund. Læs om de steder, energien allerede indvindes, og hvad det kræver rent geologisk set at starte et anlæg.

Tidligere temaer

2005-2018

Geoviden gennemgik en relancering i 2019, som denne hjemmeside tager udgangspunkt i. Geoviden er dog blevet udgivet siden 2005 med et hav af fantastiske temaer om alt fra livets opståen, salt, småskala-minedrift i ulande, dansk landskabshistorie og meget, meget mere. Find alle udgivelser fra 2005 til 2018 her.