Temaer

Der er uendeligt mange emner at tage fat på i geovidenskaben. Her finder du de temaer, Geoviden har kastet sig over indtil videre – med de nyeste øverst. Temaet kan læses både som samlet magasin og som enkeltartikler.
Ældre temaer fra 2005 til 2018 kan findes som magasiner her.


tema om månen

Månen

Vi kender alle Månen, men hvor godt kender vi den egentlig? Ved du, hvordan den er dannet? Hvad den består af? Hvis ikke, så læs med i vores Måne-tema og bliv klogere på vores lille nabo.


Sjældne jordartsmetaller

Et tiltagende bæredygtigt samfund kræver flere mineralske råstoffer, blandt andet en hel masse sjældne jordartsmetaller. De er faktisk ikke sjældne, men blot lidt svære at have med at gøre. Hvad det betyder, samt hvor de kommer fra, og hvad de bruges til, kan du læse her.


tema om pollen og sporer

Pollen og sporer

Pollen og sporer fra planter kan meget mere end at genere allergikere og skabe nye planter. Til dem, der forstår dem, kan de fortælle om fortidens naturkatastrofer eller dansk madhistorie fra middelalderen.


tema om geopark

Geopark Det Sydfynske Øhav

Flere geoparker er skudt op rundt om i landskabet i de senere år, og i dette Geoviden-tema tager vi til den nyeste af dem på Sydfyn og undersøger landskabets dannelse, druknede stenalderbopladser og meget mere.


tema om danske dinosaurer

De danske dinosaurer

Vidste du, at der faktisk er fundet fossiler fra minimum otte forskellige dinosaurer på Bornholm? Herunder enorme langhalse, pansrede dinosaurer og muligvis en forstenet lort. Kom med til den danske dinosaurø Bornholm, som ligefrem har fået en rovdinosaur opkaldt efter sig.


tema om ccs

CO2-lagring

Kan man virkelig begrave et problem så stort som overdreven CO2-udledning? Ja, til en vis grad. I dette tema kan du læse, hvordan man kan lagre CO2 i undergrunden, hvor meget der kan være i den danske undergrund, hvordan det naturlige CO2-kredsløb virker og meget mere.


tema om indlandsisen

Indlandsisen

Det er svært at fatte, hvor stor Indlandsisen faktisk er, men lidt nemmere er det måske at forstå, hvordan den er dannet, og hvilke kræfter den er styret af. Her kan du læse om, hvordan den virker som en bankkonto, hvordan isen kan bruges til at måle fortidens temperatur, komme med på feltarbejde og meget mere.

tema om grundvand

Grundvand og klima

Grundvandet stiger og kan flere steder i landet blive et temmelig stort problem i en ikke så fjern fremtid. Geologien kan dog hjælpe med at finde ud af, hvor og hvordan man kan afhjælpe problemet. Og også hvad man bestemt ikke skal gøre!

tema om Geotermi

Geotermi – varme fra jorden

Det bobler med grøn energi under vores fødder, og i princippet kunne store dele af vores varme i radiatorerne komme herfra. Nemlig geotermisk varme – naturligt opvarmet vand fra den dybe undergrund. Læs om de steder, energien allerede indvindes, og hvad det kræver rent geologisk set at starte et anlæg.