forside billede til CCS

Temaintro: Naturen er (en del af) løsningen

Klimaforandringer er et stort problem for menneskeheden. I dette nummer af Geoviden stiller vi skarpt på CO₂-lagring, som er en ud af flere løsninger, der kan nedbringe den mængde CO₂, vi udleder til atmosfæren.

Det stormer og regner, havet stiger og skyller ind over lavtliggende områder langs den danske kyst. Vandet drukner huse og møbler og efterlader landskaber forandrede. Andre steder steger solen og gør jorden gold og tørstig.

Eksperterne er enige om, at en del af grunden til, at vi oplever mere ekstremt vejr, er klimaforandringer. De er opstået i kølvandet på menneskers aktiviteter, hvor vi – set i forhold til de seneste millioner af år – på meget kort tid har udledt meget mere CO₂ til atmosfæren, end Jorden selv kan (gen)optage. Vi har forstyrret kulstofkredsløbet med den konsekvens, at der kommer ubalance i tingene.

Den gennemsnitlige globale temperatur er i skrivende stund ifølge FN’s klimapanel steget 1,1 grader celsius, og i deres seneste rapport vurderer panelet, at der er brug for, at vi hurtigt og øjeblikkeligt nedbringer udledningen af CO₂. Formår vi det, kan vi holde stigningen på 1,5 grader. Det har blandt andre Danmark skrevet under på at gøre i den internationale klimaaftale indgået i Paris i 2015, og det samme foreskriver den danske klimalov.

Det stiller krav til myndigheder, erhvervsliv og eksperter om at handle hurtigt og effektivt. En af de muligheder, vi har i værktøjskassen, er at lagre CO₂ i undergrunden i stedet for at sende den ud i atmosfæren. Forskere er derfor i fuld gang med at finde ud af, hvordan vi kort sagt begraver problemet.

Hvordan det skal gå for sig, ser Geoviden nærmere på i dette nummer. Vi inviterer dig med dybt ned, så du kan blive klogere på, hvad CO₂-lagring går ud på, og hvordan det fungerer. Du kommer med en tur til Midtsjælland, hvor en dansk virksomhed er ved at gøre klar til at pumpe CO₂ ned i undergrunden – vel at mærke med ambitionen om at være de første i Europa til at lagre CO₂ i stor skala på land.

Man kan fristes til at sige, at en af løsningerne på klimakrisen ligger lige for (eller under) næsen af os, dybt nede i undergrunden. Ved at bruge naturens egen lagerfacilitet i form af sandsten, som er skabt for millioner af år siden, er fortiden med til at løse nutidens klimaproblemer – og det er da en virkelig spændende udvikling at følge med i!

Fie Krøyer Dahl, redaktør på Geoviden

Flere indlæg