Privatlivspolitik

I Geovidens privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi håndterer og passer på de personoplysninger, du giver os, eller vi indsamler om dig, når du besøger geoviden.dk, abonnerer på Geoviden eller tilmelder dig vores nyhedsbrev. Se, hvilke rettigheder du som registreret har i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

Sidst opdateret april 2024

Hvem er vi?

Geoviden hører under og udgives af Geocenter Danmark, som er en formel sammenslutning af de geologiske vidensinstanser i Danmark: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Statens Naturhistoriske Museum under Københavns Universitet samt Institut for Geoscience under Aarhus Universitet.

Vi er dataansvarlige – sådan kontakter du os

GEUS administrerer det trykte magasin og webplatformen og er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Hvis du ønsker at kontakte GEUS i forbindelse med vores rolle som dataansvarlig, kan det gøres ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor.

Øster Voldgade 10
1350 København K
E-mail: [email protected]
Telefon: 3814 2000

Sådan kontakter du databeskyttelsesrådgiveren

Du har også mulighed for at henvende dig til GEUS’ databeskyttelsesrådgiver, Bibi Amina Shah, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren Bibi Amina Shah kan kontaktes på

E-mail: [email protected]
Telefon: 7254 5741
Mobil: 3045 9398

Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

GEUS behandler alene de personoplysninger, som du selv giver os i forbindelse med din henvendelse. Dette kan bl.a. omfatte følgende oplysninger:

  • Almindelige personoplysninger, såsom kontakt- og identifikationsoplysninger (f.eks. navn og e-mail).
  • Oplysninger om private forhold og civilstatus samt følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om helbredsforhold, politisk tilhørsforhold m.v.

GEUS behandler dine personoplysninger som led i offentlig myndighedsudøvelse med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Din henvendelse underlægges i den forbindelse den nødvendige sagsbehandling, herunder f.eks. journalisering efter offentlighedsloven, ligesom din henvendelse opbevares efter arkivlovgivningen. GEUS behandler de eventuelle følsomme personoplysninger, som du selv har afgivet, med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f. 

Hvilke personlige data vi indsamler, og hvorfor vi indsamler dem

Vi indsamler oplysninger til formål, som er beskrevet nedenfor, og behandler dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven, eller i øvrigt kun så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne kasseret (slettet).

Tilmelding til Geovidens nyhedsbrev

Ved tilmelding til Geovidens nyhedsbrev registrerer vi din e-mailadresse, og information om hvorvidt du er over 16 år. GEUS’ grundlag for at behandle oplysningerne følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og beror således på dit samtykke. Oplysningerne anvendes til at sende dig nyhedsbreve om Geoviden.

Oplysningerne opbevares hos GEUS’ nyhedsbrevsleverandør, med hvem GEUS har indgået en databehandleraftale.

Oplysningerne om de enkelte abonnementer videregives ikke, og oplysningerne slettes, hvis du opsiger dit abonnement.

Abonnent på Geoviden

Dine oplysninger bliver opbevaret sikkert og fortroligt i Geovidens database.

Enkelte medarbejdere i GEUS har adgang til en liste over abonnenter, og ved hjælp af disse oplysninger holder GEUS sig løbende orienteret om omfanget og arten af abonnenter.

GEUS videregiver oplysninger om de enkelte abonnenter til vores trykkeri, med hvem GEUS har en databehandleraftale. Herudover videregives oplysningerne, når vi afsender Geoviden via post. Oplysningerne slettes, hvis du opsiger dit abonnement.

GEUS behandler dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven, eller i øvrigt kun så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne kasseret (slettet).

Kontaktformular

Når du kontakter redaktionen bag Geoviden, sender du oplysninger via en WordPress-formular og -plugin kaldet WPforms til [email protected].

Læs mere om WPforms privatlivspolitik her.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på geoviden.dk kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjepartssporing og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og er logget ind på det websted.

Besøgsstatistik

Vi har adgang til statistiske oplysninger om besøgende på geoviden.dk via statistiksystemet Matamo. Systemet kan bl.a. se, hvilke sider du har kigget på og hvornår, samt hvilken browser du bruger. Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af geoviden.dk’s hjemmeside.

Cookies

Når du besøger geoviden.dk, bliver der lagt en cookie på din computer, som bl.a. bruges til statistik. Det giver os mulighed for at få overblik over, hvor mange der besøger de forskellige dele af vores hjemmeside, så vi kan gøre den så relevant og brugervenlig som mulig. Hvis du klikker på ‘Nej tak til cookies’, indsamler vi ikke statistik om dit besøg.

Som bruger af geoviden.dk kan du blive mødt af enkelte tredjepartscookies fra bl.a. YouTube. Hvis du ikke ønsker disse cookies på din computer, kan du klikke ‘Nej tak til cookies’. Du kan stadig bruge websitet uden at acceptere tredjepartscookies, men det kan betyde, at indholdet af iframes, videoklip m.m. ikke vises korrekt.

Ud over cookies til statistik og særlig funktionalitet vil der altid blive sat en session-cookie, som er nødvendig for, at hjemmesidens system kan fungere.

Ønsker du slet ikke, at vi sætter cookies, når du besøger geoviden.dk, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookies her.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forbindelse med den behandling af dine personoplysninger, som GEUS varetager i relation til geoviden.dk:

  • Ret til indsigt i dine personoplysninger
  • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
  • Ret til sletning af dine personoplysninger
  • Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
  • Ret til dataportabilitet
  • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne gøre brug af alle dine rettigheder. Dette skyldes, at GEUS som offentlig myndighed i mange tilfælde behandler personoplysninger som led i sin myndighedsudøvelse.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig via Geovidens hjemmeside, skal du rette henvendelse til os på [email protected]. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.