Hvad er Geoviden?

Geoviden formidler forskningsbaseret viden om Jordens og livets udvikling og om menneskers udnyttelse af planetens ressourcer, herunder klima- og miljømæssige udfordringer og løsninger.

Geothermal_Power_Plant-foto af Sigrg
Geotermisk anlæg på Island (Hellisheidi), hvor varmen fra undergrunden udnyttes til varme og elektricitet. (Foto: Sigrg, Wikimedia Commons)

Mange af de problemer, verden står overfor, kan forstås og afhjælpes gennem geovidenskab. Vi kan forudsige effekten af klimaforandringerne ved at undersøge mekanismerne i fortidens klimaændringer. Afsmeltning af polernes iskapper og den følgende havniveaustigning kan måles, kvantificeres og forstås ved hjælp af blandt andet iskerneboringer, målinger af isens bevægelser, satellitovervågning og geologiske computermodeller. Den grønne omstilling er afhængig af forsyning med de rigtige mineraler, som findes, udgraves og behandles på baggrund af geologisk forskning. Samme forskning giver os mulighed for at hive CO2 ud af luften og lagre den i undergrunden og samtidig udvinde energi af naturlig, underjordisk varme.

Gennem forskning i arternes opståen, udvikling eller uddøen gennem Jordens historie kan vi forstå os selv og vores egen oprindelseshistorie i et større perspektiv. Tidligere tiders miljøer og verdener har alle defineret de omgivelser, vi oplever i dag, både landskaberne, havene, søerne og bjergene. Planetens dramatiske historie med meteornedslag, masseudryddelser og evolutionære strømninger gennem milliarder af år ligger mejslet ind i den undergrund, vi hver dag bevæger os rundt på overfladen af. Geologien gør det muligt at ophæve grænsen mellem nutidens verden og den storslåede fortælling, der ligger under vores fødder. Geoviden handler om, hvordan geologi og geografi gennem viden om fortiden kan forbedre nutiden og fremtiden.

Geoviden på tryk og online

Geoviden er både et trykt magasin, der udkommer tre gange årligt, og en webplatform. Bladet er temabaseret og behandler hvert tema, så læseren både får et indblik i forskningen på området i teori og praksis. På geoviden.dk kan man udover alle bladene, enkeltartikler og illustrationer også finde ekstra materiale i form af videoer, quizzer, animationer og videre læsning. Til dem, der bruger bladet i undervisning, er det muligt at downloade en samlet mappe med alle artikler og illustrationer, som man kan bruge med tydelig kildehenvisning.

Geoviden har eksisteret siden 2005, men blev relanceret i 2019 med styrket fokus på at kunne fungere som supplerende undervisningsmateriale på gymnasiale ungdomsuddannelser. Udover de oplagte geovidenskabelige fag kan udvalgte artikler også fungere i fag som samfundsfag, biologi, fysik og kemi.