CCS på det politiske plan

Hvad siger den danske klimalov om CO2-lagring? Og hvad vil det sige at være klimanegativ? Geoviden giver dig svaret.

Loven siger …

Grafik: GEUS, Energistyrelsen

I Danmark har Folketinget vedtaget en klimalov. Den fastsætter, at:

  • Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 procent i forhold til niveauet i 1990. Det skal CO2-fangst og -lagring, også kaldet CCS, være med til at sørge for, at vi kommer i mål med.
  • Danmark opnår at være et klimaneutralt samfund i senest 2050 med Parisaftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader celsius for øje. Regeringen har derudover en målsætning om 110-procents drivhusgasreduktion i 2050 i forhold til 1990.

Kilde: Klimaloven

Vi skal fjerne mere CO2, end vi udleder

Det er ikke nok, at alle verdens lande sigter mod klimaneutralitet, hvis vi skal begrænse de globale temperaturstigninger til 1,5 grader. Nogle lande er nødt til at blive klimanegative, og det har Danmark et mål om at være efter 2045. Det vil sige, at vi skal trække mere CO2 ud af atmosfæren, end vi udleder. Her er CO2-fangst og -lagring (CCS), et vigtigt værktøj.

Kilde: Klima-, Energi og Forsyningsministeriet

Hvem skal drive de danske CO2-lagre?

Energistyrelsen har i december 2023 åbnet for, at virksomheder kan ansøge om retten til at drive CO2-lagre i de områder i undergrunden, som GEUS har undersøgt og fundet egnede som CO2-lagre. Områderne ligger ved Stenlille og Havnsø på Sjælland, Rødby på Lolland og Gassum og Thorning i Midtjylland. Det er op til myndighederne at beslutte, hvilke virksomheder som får godkendelse til at drive de danske CO2-lagre.

Få overblik over processen, der leder frem til, at et CO2-lager bliver til virkelighed.

Grafik: Lykke Sandal

Eksperter anbefaler CCS

Både FN’s klimapanel, IPCC, og Klimarådet, som er et uafhængigt dansk ekspertorgan, anbefaler CCS som en ud af flere grønne løsninger, der kan nedbringe mængden af CO2, som udledes til atmosfæren. Læs mere om IPCC’s arbejde med den grønne omstilling på organisationens hjemmeside.

Flere indlæg