Tema

Kortlægning

14 indlæg

Ved at kortlægge verden har vi i årtusinder forsøgt at forstå den Jord, vi bor på. Fra bjergtoppe til de dybeste dale i Atlanterhavet har videnskabsfolk forsøgt at hitte rede i de større sammenhænge i naturen – og vi er slet ikke færdige endnu med at lave kort og blive klogere.

Læs temaet om kortlægning, enten som magasin eller enkeltartikler, hør podcasten Geoland, og find figurer og andet materiale. Det er muligt at downloade hele bladet som enkeltartikler og enkeltillustrationer som samlet mappe herunder.

NB! Al gengivelse af materiale fra Geoviden (tryk + web) skal foregå med tydelig kildehenvisning. Er du i tvivl, så kontakt redaktionen.


Læs som magasin

Artikler og figurer
En tydelig åre løber gennem bjerget på Agricolas 500 år gamle træsnit.
Læs mere

Kort om kort

Vi laver kort, fordi kort kan give os overblik over opbygningen af verden omkring os og indblik i…
datakube
Læs mere

En kube med data

Når man tager det, der kaldes hyperspektrale fotos (som forskeren Sara Salehi arbejder med), får man en hel…