Ekspertniveau: Den enes død …

“… den andens brød,” som man siger. Det gælder til dels for bregnerne i den Slut Triassiske massedød, som faktisk for en periode bliver mere talrige, da mange andre arter uddør. Her kan du se et udsnit af datagrundlaget for kviksølv-teorien, og hvordan krisen påvirkede økosystemet.

Sådan læser du figuren: Du skal forestille dig at bevæge dig halvanden kilometer ned i jorden, for det er, hvad graferne her gør. De viser analyseresultater fra prøver taget fra den samme ca. 45 m borekerne fra Midtsjælland (en af flere kerner undersøgt i studiet). Netop de 45 m svarer nemlig til lagene aflejret før, under og efter Slut Trias-massedøden. Graferne i venstre halvdel af illustrationen viser træbregnesporernes mutationsrate i forhold til kviksølv-koncentrationen i prøven.

Graferne på den højre halvdel af illustrationen (de gulgrønne grafer) viser udviklingen i den procentvise andel af sporer og pollen fra flere forskellige familier og slægter i samme lag, hvilket giver et fingerpeg om, hvordan økosystemet generelt har reageret på krisen.

Opslaget her er en pdf af samme opslag fra det trykte magasin. Tryk på den for at se den i forstørret udgave.

illustration

Tilbage til hovedartiklen: Muterede bregnesporer afslørede ny mistænkt i voldsom masseudryddelse

Flere indlæg