Mød eksperterne

Læs mere om de eksperter, der bidrager med fagspecifik viden til temaet ‘Geotermi’. Eksperterne herunder er dem, der udtaler sig i artikler eller videoer. For at se den fulde liste over eksperter, der har bidraget med baggrundsviden til temaet, se magasinet.


Mette Olivarius

Stilling/arbejdsplads
Postdoc i Reservoir-geologisk Afdeling ved GEUS.

Uddannelse
Kandidat i sedimentær geologi, Københavns Universitet.
Ph.d. i diagenese og proveniens, Aarhus Universitet.

Forskning
At nedbringe usikkerhederne omkring sandstenslagenes sammensætning og udbredelse, så det blandt andet kan blive mindre økonomisk risikabelt at bore nye geoter­miske brønde.

Mette medvirker her


Anders Mathiesen

Foto af Anders mathiesen

Stilling/arbejdsplads
Seniorrådgiver ved Afdeling for Geofysik ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Anders medvirker her:


Niels Balling

foto af niels balling

Stilling/arbejdsplads
Lektor ved Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet.

Niels medvirker her:

Flere indlæg