Ekspert grafik

Mød eksperterne

En række eksperter gør os i temaet her klogere på forskellige aspekter af olieproduktionen i Danmark, nedlukningen af den eller Nordsøens fossilfri fremtid. Mød dem her.


Bodil Wesenberg Lauridsen

Arbejder med
Forskellige aspekter af den geologiske rolle i den grønne omstilling: Hvad sker der i undergrunden, når vi forlader den aktive olieefterforskning i Nordsøen? Hvordan etablerer vi et CO2-lager, uden at der sker lækager i den cement, som vi lukker boringerne med? Hvordan reagerer det omkringliggende miljø på et CO2- lager? Kan uddøde leddyr (trilobiter) bruges til at datere mineralogiske ressourcer i sedimentære miljøer? Kan man bruge geotermisk varme til energiforsyningen på Lolland? Hvor gamle er koralrevene i Grønland? Og tusind andre ting.

Uddannelse/karriere
Geolog, ph.d. og postdoc fra Københavns Universitet med afstikkere til University of Alaska, Fairbanks, USA, og Senckenberg am Meer, Wilhelmshaven, Tyskland. Har siden arbejdet som museumsgeolog på Østsjællands Museum med at etablere Geomuseum Faxe og som gymnasielærer i naturgeografi på Det frie Gymnasium og Efterslægten, som adjunkt på Statens Naturhistoriske Museum, ekstern lektor på KU og DTU og nu som seniorforsker ved GEUS.

Hvorfor valgte du denne karrierevej?
Jeg elsker den gode naturhistorie. Geologien vrimler med dem. Alt er nyt og spændende baseret på komplekse datasæt fra en verden fra før, der levede mennesker. Vi hopper rundt i tid og sted som den største selvfølge.

Hvad er det fedeste ved dit arbejde?
At ingenting kan løses alene. I GEUS er samarbejde drivkraften i løsning af opgaverne. Det elsker jeg simpelthen. Og så elsker jeg, at det er totalt nørdet. Vi kan begejstres sammen over de helt små ting, som måden, et sandkorn har aflejret sig på havbunden, eller hvordan en musling kan fortælle, hvor mange millioner år siden det er, at den var levende, eller nyheder fra et vulkanudbrud på Island.

Hvad ville du ønske, at flere vidste om dit arbejdsfelt?
Hvor mange dele af vores alles hverdag, der involverer geologi. Lige fra grundvand, råstoffer og ressourcer og CO2-lagring til geotermi, affaldsdeponering og fremtidens klima (vores store viden om fortidens klima er også en fantastisk kilde til forståelse af den nuværende klimakrise). Vi har et kæmpe formidlingspotentiale.

Bodil medvirker her:


David Quirk

Stilling/arbejdsplads
Gæsteforsker ved Danish Offshore Technology Centre ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Arbejder med …
Energiomstilling og -planlægning, herunder hvordan aktører i olie- og gasindustrien kan bruge de mange års speciale i såkaldt ‘offshore-teknologi’ på nye måder, der ikke involverer olie og gas.

Baggrund

  • Ph.d. ved University of Leicester
  • Associated professor ved Oxford Brooks University
  • Geofysiker ved flere olie- og gasfirmaer
  • Direktør i Energy & Sustainability Centre Isle of Man
  • Gæsteforsker ved Danish Offshore Technology Centre

Hvorfor skiftede du fra olieindustrien til energiplanlægning?
Altså, jeg vidste, fra jeg var otte år gammel, at jeg ville arbejde med olie. Jeg elskede fossiler, og da min far fortalte, at olie kom fra fossiler, var jeg solgt. På et tidspunkt begyndte jeg dog at tænke, at der nok var noget om det her global opvarmning og fossile brændsler, som hang sammen. Så læste jeg op på det, hvilket klart bekræftede, at vi er på vej mod katastrofen. Det overbeviste mig om, at jeg ville arbejde med den grønne omstilling i stedet, så det har jeg gjort siden.

Hvilke egenskaber fra oliebranchen kan du bruge i dit nuværende arbejde?
At jeg er vant til at arbejde med storskala-projekter i Nordsøen, og ved hvor meget der faktisk kan udrettes på fem år, hvis viljen er der. At vide, hvordan offshore-industrien tænker og virker. Jeg ville dog gerne være bedre til matematik og modellering, det er uden tvivl fremtiden

David medvirker her:


Charlotte Nørgaard Larsen

Stilling/arbejdsplads
Programleder på DTU Offshores forskningsprogram.

Charlotte medvirker her:


Christian Husum Frederiksen

Stilling/arbejdsplads
Production technology advisor på DTU Offshore.

Christian medvirker her:


Jørgen Skibsted

Stilling/arbejdsplads
Professor på Aarhus Universitets Institut for Kemi.

Jørgen medvirker her:


Mette Olivarius

Stilling/arbejdsplads
Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Uddannelse
Kandidat i sedimentær geologi, Københavns Universitet.
Ph.d. i diagenese og proveniens, Aarhus Universitet.

Forskning
At nedbringe usikkerhederne omkring sandstenslagenes sammensætning og udbredelse, så det blandt andet kan blive mindre økonomisk risikabelt at bore nye geoter­miske brønde.

Mette medvirker her:


Lars Henrik Nielsen

Stilling/arbejdsplads
Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Uddannelse
Ph.d. i geologi

Arbejder med
Fundraising til forskning hos GEUS og er tidligere statsgeolog med ekspertise i bl.a. CO2-lagring og geotermi.

Jeg har valgt denne karriere fordi
Geologi er fascinerende, idet faget beskæftiger sig med Jordens og livets udvikling, og fordi vi som mennesker er afhængige af de naturgivne ressourcer.

Mit arbejde er særligt spændende, når:
Jeg opnår ny indsigt og kan bidrage til at løse nogle af de udfordringer, vi står overfor.

Lars Henrik medvirker her:


Jens Kloster

Stilling/arbejdsplads
Leder af dekommissioneringen af Tyra-feltet, TotalEnergies

Jens medvirker her:


Jonas Teilmann

Stilling/arbejdsplads
Professor i havpattedyrforskning ved Institut for Ecoscience hos Aarhus Universitet

Jonas medvirker her:

Flere indlæg