Når Tyrafeltet genopstår, er Danmark blevet en dyrebar lukke-erfaring rigere

Danmarks største gasfelt Tyra ombygges, hvilket har medført omfattende nedtagning og total produktionslukning i flere år. En imponerende teknisk øvelse, der har givet dyrebare erfaringer til de permanente lukninger, der venter nogle årtier ude i horisonten.

Det var lidt af et syn, der kunne møde en, hvis man befandt sig til søs ved Tyra-gasfeltet i Nordsøen i starten af oktober 2022. Heldigvis findes der billeder af det til os, der ikke gjorde. Her ankom den nye 17.000 tons tunge, nye produktionsplatform til Tyra-gasfeltet stående på dækket af et gigantisk transportskib, der havde sejlet hele vejen fra Indonesien. Platformen blev derpå løftet på plads i ét stykke af verdens største kranskib Sleipnir, hvilket udover at indvarsle sidste strækning i den årelange genopbygning af gasfeltet også indbragte verdensrekorden for tungeste løft nogensinde til havs. (Se fotos herunder fra processen)

En god dag for alle med hang til ingeniørkunst og store maskiner. Men også en del af en uhyre vigtig erfaringsopbygning til den dag, de danske olie- og gasfelter skal lukkes permanent, fordi Tyra-renoveringen et stykke henad vejen minder meget om den øvelse, der skal ske ved den endelige lukning. Hvilket danske politikere i december 2020 blev enige om skal være sket senest i 2050.

Tyrafeltet er Danmarks største gasfelt og står normalt for op til 90 procent af den danske gasproduktion. Der er gas nok i Tyrafeltet til at fortsætte produktionen i mange år endnu, men det krævede en gennemgribende opdatering af hele feltet. Blandt andet fordi havbunden i området er sunket næsten fem meter siden opstart. Det betød, at afstanden mellem havet og Tyra-platformen var blevet for lille til at opretholde et højt sikkerhedsniveau, og en totalrenovering var nødvendig for at holde både besætning og udstyr sikkert og produktionen effektiv.

”Der er lige nu ingen konkrete beslutninger om nedlukning af nogle specifikke felter, men til gengæld kan genopbygningen af Tyra bidrage med mange gode erfaringer, når det bliver aktuelt”, fortæller Jens Kloster, som leder arbejdet med Tyra-dekommissioneringen (som nedtagelse og genanvendelse hedder i fagsprog) hos TotalEnergies, som ejer feltet.  

Første gang i Danmark

For at ’renovere’ Tyra var man nødt til at fjerne alle platformene og bygge feltet op igen, hvilket betød en midlertidig total lukning af operationen og for brøndene. Altså en øvelse, der minder en del om det, man ville gøre, når felterne skal tages ned og brøndene permanent lukkes senest i 2050.

”Dekommissioneringen af Tyra er den første nogensinde udført offshore i Danmark. Den omfatter nedtagelsen af mere end 50.000 tons stål i form af otte platforme, fem platform-stativer, otte broer og to afbrændingstårne. Inden vi påbegyndte nedtagelse, var vi nødt til at etablere mange processer og retningslinjer helt fra bunden, da der på dette tidspunkt ikke eksisterede noget regelværk i Danmark”, siger Jens Kloster.

Den grundige planlægning af nedlukningen omfattede ifølge TotalEnergies blandt andet miljøkonsekvensvurderinger, en række forskellige kortlægninger og sammenlignende vurderinger. Dette gjorde det muligt for teamet at komme med den bedste nedlukningsløsning, der tager hensyn til både miljø, sikkerhed og tekniske kriterier.

”Offshore (på havet, red.) fokuserede vi på at reducere påvirkningen af ​​undervandsstøj, emissioner og udledninger til havet. Tiltag på land fokuserede på at sikre ansvarlig bortskaffelse af alt affald i overensstemmelse med gældende regler og tilladelser og at opretholde et højt miljøniveau,” uddyber Jens Kloster.

En million timers forberedelse til havs

TotalEnergies startede den fysiske nedlukningsproces, da produktionen fra Tyra blev midlertidigt lukket fra september 2019. Mere end en million arbejdstimer blev udført offshore som forberedelse til fjernelsen. TotalEnergies beskriver, at deres ’nøglefokusområder’ i den forbindelse omfattede rensning af platforme og rørledninger, afstrømning og adskillelse af moduler, bevarelse af tilsluttede satellitplatforme og midlertidig tilstopning og sikring af brønde. Meget i stil med det, man også vil gøre, når platformene engang skal fjernes endeligt.

Da den forberedende proces var afsluttet, blev brøndhovedplatformene forsigtigt fjernet for at beskytte eksisterende brøndhoveder mod at blive beskadiget under afløftningen. Nedtagningen af platformene varede syv sammenhængende uger, og den blev udført af verdens største kranskib Heerema Marine Contractors Sleipnir. De to hovedplatforme – de integrerede beboelses- og procesplatforme ved Tyra Vest og Øst, der hver vejer henholdsvis 7.600 tons og 14.000 tons – eller hvad der svarer til tre Eiffeltårne ​​– blev hver fjernet i ét løft. En øvelse, der aldrig før er lavet på dansk territorium.

“Ved at løfte platformen ​​i ét stykke kunne vi flytte hele arbejdet med at afmontere platformene til land, hvor det er nemmere og mere sikkert at arbejde i forhold til 225 km ude på havet,” siger Jens Kloster.

Fjernelse af den gamle Tyra Vest platform sker med et special-tungtløft-skib med dobbelt skrog, der løfter hele platformen op og sejler den væk (Foto: TotalEnergies)

Platform til genbrug

De gamle Tyra-platforme blev sejlet i hel tilstand til hhv. M.A.R.S. værft i Frederikshavn og Sagro værft i Holland til videre nedbrydning og genbrug. Her havde TotalEnergies desuden repræsentanter udstationeret under ’genbrugsperioden’ for at sikre, at de aftalte sikkerheds- og miljøstandarder blev mødt. Jens kloster fortæller, at TotalEnergies forventer, at mere end 95 procent af det gamle Tyra kan genbruges og genanvendes.

Den gamle hovedplatform blev sejlet i land i et stykke til to værfter, hvor de skilles ad og delvist genanvendes. Her står den ene i Frederikshavn (Foto: TotalEnergies)

I løbet af 2022 kom meldingen, at arbejdet med genopførslen af Tyra nu forventes færdigt i vinterhalvåret 2023/24 fremfor den helt oprindelige plan, som var i starten af 2022 (lige inden Ukraine-konflikten brød ud). Når feltet er funktionsdygtigt igen, forventes Danmark atter være selvforsynende med naturgas i op mod et årti frem, lyder estimatet fra Energistyrelsen. Og når Tyrafeltet – og andre felter – så engang er klar til at gå på pension for alvor, så kan ejerne til den tid slå op i dagbogen for den nuværende storaktion på Tyra. Jens Kloster pointerer i hvert fald, at lukningen og genopbygningen er noget, som andre også kan få glæde af:

“Vores erfaringer fra nedlukningen af ​​det gamle Tyra kommer ikke kun Tyra-genopbygningsprojektet til gode, men vi bidrog til at danne en helt ny statslig ramme og pejlemærke i Danmark, som kan bruges til yderligere nedlukningsprojekter i den danske Nordsø.”

Hvem ejer Tyra?
Tyra er det største danske gasfelt, og har været under totalrenovering siden 2019. TotalEnergies er operatør på Tyra-feltet på vegne af DUC – et partnerskab mellem TotalEnergies (43,2%), Noreco (36,8%) og Nordsøfonden (20%). TotalEnergies er operatør af 16 ud af 21 danske olie- og gasfelter, som selskabet i 2018 købte via køb af selskabet Maersk Oil.
Læs mere hos TotalEnergies, hvor du også finder mange flere fotos og videoer.

Ekspert logo

Mød eksperten

Jens Kloster
Leder af dekommissioneringen af Tyra-feltet, TotalEnergies

Flere indlæg