Mød eksperterne

Læs mere om de eksperter, der bidrager med fagspecifik viden til temaet ‘Sjældne jordarter’:Per Kalvig

Stilling/arbejdsplads
Chefkonsulent i Afdeling for Petrologi og Malmgeologi, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Uddannelse

 • Cand. scient i geologi fra Københavns Universitet
 • Industriforsker fra Danmarks Tekniske Universitet  

Arbejder med
“Min geologuddannelse handlede om mineralske råstoffer, og jeg har efterfølgende arbejdet mange år i Grønland og Afrika som minegeolog og efterforskningsgeolog. I GEUS har jeg i de sidste 10 år især arbejdet med at forstå samspillet mellem geologien på den ene side og samfundets behov for mineralske råstoffer på den anden side. Især arbejder jeg med de problemer, der er med at skaffe råstoffer nok til ’den grønne omstilling’ – hvor mineraler skal afløse kul, olie og gas – og vurderinger af, om der også er nok til fremtidige generationer.”

Hvorfor valgte du den karrievej?
“Disse problemstillinger synes jeg er både superspændende og kombinerer geologisk specialviden med samfundsfaglige og ingeniørmæssige muligheder og udfordringer. Det får mig nemt ud af sengen!”

Per medvirker herJakob Kløve Keiding

Stilling/arbejdsplads
Chefkonsulent i Afdeling for Petrologi og Malmgeologi, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og leder af Videncenter for Mineralske råstoffer og Materialer (MiMa).

Uddannelse

 • Matematisk student fra Aalborg Katedralskole
 • Bachelor i geologi ved KU
 • Master i geologi ved AU
 • Ph.d. i magmatisk petrologi ved AU

Arbejder med
Jeg arbejder primært med at undersøge problemstillinger relateret til forsyning og knaphed af mineralske råstoffer. Blandt andet omfatter arbejdet at forstå den komplicerede proces fra, at råstoffer findes i jorden til de ender i produkter. Desuden undersøger jeg mulighederne for urban mining – altså genanvende mineralske materialer fra eksempelvis bygninger og infrastruktur, og i hvor høj grad det kan bidrage til vores forsyning af råstoffer.

Hvorfor valgte du denne karrierevej?
“Jeg valgte at studere geologi på grund af en stor interesse og nysgerrighed for naturen. Særligt var jeg tiltrukket af muligheden for at kombinere feltstudier med laboratorie- og analytisk arbejde. Desuden giver en karriere inden for geologi muligheder for at arbejde med mange forskellige områder. Jeg har arbejdet med alt fra vulkanske gasser, og hvorvidt de har kunnet medføre masseuddøen, til at lede efter metaller i nedlagte danske lossepladser.”

Hvad er en typisk arbejdsdag for dig?
“Det er svært at give en kort beskrivelse af en typisk arbejdsdag, men skal jeg sige en ting som er kendetegnende, er det, at mine arbejdsopgaver er mangeartede. Jeg bruger en stor del af min tid med en computer og i møder, men heldigvis er der dog stadigvæk også feltarbejde en gang i mellem.”

Hvad er det fedeste ved dit arbejde?
“Umiddelbart vil jeg sige feltarbejde og spændende rejser.”

Jakob medvirker her


Mogens Christensen

Stilling/arbejdsplads
Lektor i kemi og nanoscience ved Aarhus Universitets Institut for Kemi.

Foretrækker dog selv ‘Forsker og underviser’.

Uddannelse

 • 1997 Student Tønder Gymnasium
 • 2000 B.Sc. Materialefysik og Kemi Aarhus Universitet
 • 2000-2001 Erasmus student ved ETH i Zurich, Schweiz
 • 2003 M.Sc. Materialefysik og Kemi Aarhus Universitet
 • 2006 Ph.D. Kemi, Aarhus Universitet
 • 2007-2008 Post doc ved Forskningsreaktoren OPAL ved ANSTO i Sydney Australien
 • 2010- Forsker og underviser ved Institute for Kemi og iNANO, Aarhus Universitet

Arbejder med
Alternativer til sjældne jordartsmetal-magneter og energibevaring i såkaldte ‘svinghjul’. Blandt andet.

Hvorfor valgte du den karrierevej?
“Jeg har altid været draget af naturvidenskaben særligt kemi og fysik. Det at kunne forklare observationer og bruge dem til at kunne forbedre verden gennem nye og bedre materialer giver mig stor tilfredshed. Det naturvidenskabelige arbejde giver også rigtig gode muligheder for at indgå i internationalt forskningsarbejde og rejse ud i verden.”

Hvad er en typisk arbejdsdag for dig?
“På en typisk arbejdsdag har jeg været i laboratoriet og fremstillet prøver eller målt data, jeg har holdt møde med mine studerende omkring igangværende projekter og jeg har undervist yngre studerende.”

Hvad er det fedeste ved dit job?
“At opdage noget nyt! At ‘vende sten og se hvad der ligger nedenunder’. Arbejdet er meget alsidigt, og der er mulighed for fordybelse og arbejde mod et større mål.”

Mogens medvirker her

Flere indlæg