Avernakø luftfoto

Til lands og til vands i Geopark Det Sydfynske Øhav

Kom med til et af verdens største druknede istidslandskaber, hvis mange øer, bakker, dale og klinter er blevet samlet til Danmarks tredje geopark.

Sydfyn og det omkringliggende øhav er kendt for de store, smukke penselstrøg af svungne bakker og dale og idylliske små øer og holme. Mindre kendt er det måske, at området også er Danmarks tredje geopark, Geopark Det Sydfynske Øhav, som blev oprettet i slutningen af 2018. Her finder man hele 46 forskellige lokaliteter, der på hver sin måde illustrerer de mange forskelligartede landskabstyper, der er skabt af de sidste istiders kommen og gåen.

Her har enorme iskapper og gletsjere formet landskabet for siden at oversvømme de lavestliggende dele med smeltevand, da istiden sluttede. 

”Geopark Det Sydfynske Øhav er historien om den dramatiske hav­stigning på Sydfyn og øerne, som har skabt en helt særlig natur med mange små øer, der udgør istidslandskabets bakketoppe. Det er den unikke geologiske arv, der har skabt fundamentet for, hvordan mennesket gennem tiden har levet på Sydfyn og øerne og fortsat gør det i dag,” fortæller projektleder Søren Lisby fra geoparkens sekretariat.

Avernakø luftfoto i det sydfynske øhav
Avernakø er en af de mange øer i Det Sydfynske Øhav, som i virkeligheden er en bakketop, der stadig stikker op af det langsomt stigende hav. Øen var faktisk oprindeligt to øer, som bindes sammen på midten af en smal tange, der næsten er usynlig på billedet. (Foto: Mikkel Jézéquel, Geopark Det Sydfynske Øhav)

Selve Det Sydfynske Øhav er hele området fra Helnæs i vest og til Langelands østkyst, yderligere afgrænset af Ærø i syd og den sydfynske kyst i nord. Et havområde på 450 km².

Derudover er fastlandsdelen af kommunerne Faaborg-Midtfyn og Svendborg også med i geoparken, og her finder man også spændende geologi. For eksempel de dramatiske Svanninge Bjerge nordvest for Faaborg, hvor iskappernes skubben til jordlagene er særligt tydelig.

“ Folk spørger nogle gange, hvor du kan se geoparken, og det er der forskellige svar på, alt efter hvad du interesserer dig for ”

Søren Lisby

Natur og kultur

Da geoparken strækker sig over så stort et areal med mange forskellige, lokale for­tællinger og oplevelser og ikke er ”en park med indgang”, kan det sommetider være svært at forklare folk, hvad geoparken egentlig er, indrømmer Søren Lisby.

”Folk spørger nogle gange, hvor du kan se geoparken, og det er der forskellige svar på, alt efter hvad du interesserer dig for. Du kan stille dig op i tårnet på Bregninge Kirke på Tåsinge, så får du et meget smukt udsyn over øhavet, som jo er kernen i geoparken, men samtidig kan du også se placeringen af mange mindre kirker rundtomkring. De vidner om, hvordan de små samfund har udviklet sig og er vokset sammen gennem tiden, og det hænger tæt sammen med landskabet og derfor geologien,” forklarer han.

På den måde kan man sige, at geopark­en er overalt hernede i de fire kommuner, den består af.

Udsigten fra Bregninge Kirketårn - det sydfynske øhav
Udsigten fra Bregninge Kirketårn fotograferet mod nordøst med Thurø i horisonten. (Foto: Mikkel Jézéquel, Geopark Det Sydfynske Øhav)

Oplevelse gennem aktivitet

Ifølge Søren Lisby er geoparken dermed selve landskabet, men også den måde, landskabet er blevet brugt og stadig bliver brugt på. Derfor handler oplevelsen af Geopark Det Sydfynske Øhav i høj grad om at komme ud og bruge landskabet, hvad end det er via cykling, gåture, dykning eller andet, man måtte have lyst til. Derfor arbejder han og kollegerne på at tilvejebringe så mange aktivitetstilbud, der får folk ud i geoparken, som muligt.

”En spændende måde at opleve geo­parkens historie på er for eksempel at tage på en af snorkleturene, der udbydes af Øhavsmuseet i Faaborg. Her kommer du ned under overfladen og er virkelig midt i geoparken og får blik for, hvor meget landskabet faktisk har ændret sig siden istiden,” siger Søren Lisby.

Læs mere: På snorkletur til jægerstenalderen

På snorkleturene kan man nemlig finde rester fra de mange oversvømmede stenalderbopladser i området, der viser den dramatiske havstigning, som stenaldermennesket har måttet tilpasse sig over hele geoparken.

”Derudover har vi for eksempel også vandreruten Øhavsstien, der er en smuk måde at få set de mange forskellige landskaber på.” 


Geoparker i Danmark

 • Geopark Odsherred
 • Geopark Vestjylland
 • Geopark Det Sydfynske Øhav

Billedet er fra Bovbjerg Fyr i Geopark Vestjylland, hvor Hovedopholdslinjen fra sidste istid kan ses. (Foto: Søren Raarup)


Hemmelig fortælling

I bund og grund er ideen med Geopark Det Sydfynske Øhav, at folk stimuleres til at opdage eller genopdage en glæde ved at bruge omgivelserne, uddyber projektlederen. Desuden har den gode fortælling om det druknede istids­landskab længe været en lidt hemmelig historie, som ikke ret mange kendte. Hverken lokale eller i resten af landet. Det skal være slut.

”Om ti år håber jeg, at mange flere kan svare på, hvad Geopark Det Sydfynske Øhav er, og hvorfor det er noget særligt. Vi skal være stolte af det sted, vi bor.” I foråret 2021 åbner geoparkens første besøgs- og informationscenter i det nye Øhavsmuseum på havnen i Faaborg. Det bliver det første af i alt fire planlagte geoparkcentre i Geopark Det Sydfynske Øhav.


Geoparkens særlige ‘geosites’

I Geopark Det Sydfynske Øhav er der intet mindre end 46 forskellige lokaliteter, hvor geologien er særligt interessant. Tre af dem i så høj grad, at de har international relevans for geologisk forskning. De kaldes geosites. Geosites er defineret som steder med enestående geologi, der viser særligt flotte eller sjældne eksempler på f.eks. land­skabs- og kysttyper, sjældne mineraler eller fossiler. Stevns Klint og Skagen Odde er eksempler på danske geosites, og de tre i Geopark Det Sydfynske Øhav kan du læse om herunder:

1. Det Sydfynske Øhav

Lyø lyftfoto
Tangen i den nordvestlige del af Lyø er et eksempel på, hvordan havet møblerer om på det gamle istidslandskab ved at flytte rundt på grus og sand og skabe nye kystformer. (Foto: Mikkel Jézéquel, Geopark Det Sydfynske Øhav)

Hele Det Sydfynske Øhav er samlet set ét geosite, idet det er sjældent, at så stort og varieret et istidslandskab er blevet oversvømmet og forvandlet til et øhav. Hele 55 øer og holme stikker op af det lave hav, og under vandet ses stadig talrige spor fra skove og stenalderbopladser, som stod der, inden havet steg. Da sidste istid sluttede for 11.700 år siden, begyndte de store iskapper over hele den nordlige halvkugle at smelte, og derfor steg havet voldsomt. De dale og bakker, som gletsjerne havde skåret ud i landet, er derfor med tiden blevet underkastet havet, som nu omdanner bakker til klinter, udretter kyster, danner odder, tanger og meget andet. Øhavet er altså et godt – og flot – eksempel på, hvordan landskaber dannet af is forvandles videre af havets kræfter.

Geositet inkluderer 15 individuelle lokaliteter, der er udpeget af geoparken som gode eksempler på den landskabsmæssige variation, bl.a. mange af øerne selv. F.eks. Lyø på billedet herover. Samtlige 15 lokaliteter er:

 • Drejø
 • Skarø
 • Hjortø
 • Lyø
 • Bjørnø
 • Avernakø
 • Svelmø
 • Strynø
 • Lindelse Nor og Henninge Nor
 • Ristinge Hale
 • Birkholm
 • Eriks Hale
 • Ommelshoved og Halmø
 • Urehoved og Dejrø
 • Skjoldnæs og Næbbet

2. Klintholm Kalkgrav (Østfyn)

De to sjældne geologiske lag ses tydeligt i skrænten med det hvide Danien-lag nederst og grå Selandien-lag ovenover (Foto: Søren Skibsted)

Tæt ved Hesselager på Østfyn ligger et af de eneste steder i verden, hvor man kan se overgangen fra den geologiske periode Danien (66 til 61,6 mio. år siden) til Selandien (61,6 til 59,2 mio. år siden), altså de to perioder umiddelbart efter dinosaurernes udryddelse. Danien-laget ses som en hvid, fossilrig kalk, og over den kommer et gråt lag af såkaldt Kerteminde-mergel, som stammer fra Selandien.

3. Ristinge Klint (Langeland)

Ristinge Klint luftfoto
De mange skråtstillede lag skubbet op af isen er tydelige i klinten (Foto: Mikkel Jézéquel, Geopark Det Sydfynske Øhav)

Ristinge Klint på det sydvestlige Langeland er en to kilometer lang og ca. 28 meter høj kystklint. Ud over at være smuk udgør den et verdensklasseeksempel på, hvordan is kan deformere jordlag, også kaldet istektonik. Den er dannet for ca. 19-18.000 år siden, da en gletsjer kom kværnende fra sydøst og skrabede store skiver af den frosne jord løs, som den så skubbede af sted foran sig som en stak skråtstillede kort. Der er talt mindst 38 skiver ved siden af hinanden i klint­en, og de indeholder både materiale fra de to seneste istider samt mellemistiden imellem dem.


Status som UNESCO Global Geopark

Geopark Det Sydfynske Øhav er i gang med optagelses­processen til at blive en UNESCO Global Geopark. Udnævnelsen kræver nemlig, at geoparken opfylder en lang række krav, bl.a:

 • Geologi af international værdi
 • Inddragelse af borgere i projektet
 • Berigelse af lokalsamfundet
 • Udvikling af uddannelsesaktiviteter for børn og unge med fokus på den geologiske arv i geoparken og menneskets samspil med naturen. 

Man får titel af UNESCO Global Geopark for en periode på fire år ad gangen. Dem er der i skrivende stund 161 af fordelt i 44 lande, herunder en enkelt i Danmark: Geopark Odsherred.

Besøg geoparkens egen hjemmeside.


Ekspert ikon

Mød eksperten

Søren Lisby
Projektleder i sekretariatet for Geopark Det Sydfynske Øhav


Flere indlæg