Video øhav

Video: Svanninge bakker – spor fra istiden

Kom med til det svungne landskab Svanninge Bakker i Geopark Det Sydfynske Øhav. Stedet er et godt eksempel på de enorme kræfter, isen har påvirket jordoverfladen med for at skabe så kuperet et område.

Accepter venligst statistikker, markedsføring cookies for at se denne video.

Janne Rendtorff tager dig med til det smukke sydfynske istidslandskab Svanninge Bakker, som er en af de geologiske lokaliteter i Geopark Det Sydfynske Øhav, som virkelig er et besøg værd.

Janne er naturgeografilære på det lokale gymnasium, der ligger tæt på bakkerne, og hun fortæller her om deres og resten af det sydfynske landskabs tilblivelse. Der er to teorier knyttet til Svanninge Bakker, for geologerne er ikke enige om, hvilken der passer bedst.

Den ene teori er, at det store isfremstød, der kom fra Nordøst (kaldet Nordøstisen) i sidste istid skubbede en masse materiale foran sig, som blev liggende som en såkaldt randmoræne. Altså de store bakkedrag, der er tilbage i dag helt fra Katterød til Glamsbjerg. Smeltevand fra isen har skyllet passager af randmorænen væk, så det fremstår som dybe dale i det høje landskab.

Den anden teori er, at Lillebæltgletsjeren, der stammede fra et lidt senere isfremstød i sidste istid, skubbede materiale op imod en stor mængde dødis på Midtfyn. Smeltevand fra begge gletsjere førte store dele af materialet med sig, så det der står tilbage er høje bakker afbrudt af de gamle flodlejer fra smeltevandet. Nogle geologer mener, at det også kan være en blanding af de to teorier, der er den rigtige forklaring.

I hvert fald spiller vandet en vigtig rolle i tilblivelsen af landskabet generelt i Geopark Det Sydfynske Øhav. Både der, hvor smeltevand har skåret dale ud eller skabt flade sletter, og der, hvor havet har flyttet det hele rundt til øer med tanger, klinter og odder.

Flere indlæg