Ikon af skorsten

Kort og godt om CCS

Hvad består sandsten af? Hvordan fanger man en drivhusgas, og hvorfor er det smart, at CO₂ kan komprimeres? Det kan du få svar på her.

Fang drivhusgassen

Før man kan lagre CO2 i undergrunden, skal den helt bogstavelig talt indfanges. Det sker primært på to måder:

  • Ved at lave en kemisk rensning af røggasser fra f.eks. industri- og energi­anlæg, hvor røggassen har en høj CO2-koncentration, kan man adskille CO2 fra de øvrige komponenter i røggassen.
  • Ved at lave en såkaldt opgradering af biogas, hvor man med forskellige teknologier fjerner CO2’en fra biogassen, kan man efterfølgende indfange den.

Der findes også anlæg, som suger CO2 direkte ud af luften. Det kaldes Direct Air Capture (DAC). Læs mere om at fange CO2Energistyrelsens hjemmeside.

CO2 kan fanges direkte fra luften som her på anlægget Orca i Island. Foto: Climeworks

En del af CO2 kan genbruges

Ud over at lagre CO2 kan man faktisk udnytte en del af den. Kulstoffet (C) kan udvindes og udnyttes til andre formål – f.eks. til at producere forskellige kemiske forbindelser til industrien og på sigt også grønne brænd­stoffer i processer, der kaldes Power-to-X (PtX).

Power-to-X betyder, at elektricitet (power) fra grønne kilder, f.eks. vindmøller, gennem forskellige processer omdannes til grønne brændstoffer (X), f.eks. brint. Det skal på sigt være med til at gøre os uafhængige af fossile ressourcer som olie og gas.

Illustration: Lykke Sandal

CO₂ kan komprimeres

Når CO2 kommer under tryk, fylder den mindre, og det er smart, når man gerne vil have plads til meget af det. Det kan blandt andet ske på de her to måder:

  • Kunstigt tryk: Når CO2 skal transporteres fra A til B i f.eks. en lastbil, kommer CO2 under kunstigt tryk.
  • Naturligt tryk: På vej ned i undergrund­en stiger trykket, præcis som hvis du dykker ned under vandets overflade, hvor du bl.a. kan mærke trykstigningen som propper i ørerne. Når CO2 pumpes ned i jorden, vil den helt naturligt blive komprimeret og fylde mindre og mindre, jo længere den kommer ned.

Opsamles der 1.000 m3 CO2 fra et kraftværk på jordoverfladen, fylder det kun 3,8 m3, når man pumper det 800 meter ned i undergrunden. Ved ca. 800 meter er tryk og temperatur så høje, at gassen skifter form til en væske. På den form er CO2 meget mere kompakt end i gastilstanden. Den har tyngde som en væske, men kan bevæge sig som en gas.

En del af CO2 kan genbruges

Ud over at lagre CO2 kan man faktisk udnytte en del af den. Kulstoffet (C) kan udvindes og udnyttes til andre formål – f.eks. til at producere forskellige kemiske forbindelser til industrien og på sigt også grønne brænd­stoffer i processer, der kaldes Power-to-X (PtX).

Power-to-X betyder, at elektricitet (power) fra grønne kilder, f.eks. vindmøller, gennem forskellige processer omdannes til grønne brændstoffer (X), f.eks. brint. Det skal på sigt være med til at gøre os uafhængige af fossile ressourcer som olie og gas.

Illustration: Lykke Sandal
Flere indlæg