Ekspert grafik

Mød eksperterne

Læs mere om eksperterne, der bidrager med viden til magasinet ‘Ild i landskabet’:


Henrik Schjødt Kristensen

Stilling/arbejdsplads
Skovfoged og klitplantør i Naturstyrelsen Thy, hvor han står for naturpleje i form af en lang række projekter vedrørende hedeafbrænding, invasive arter, genopretning af vådområder og generel drift af statens store naturområder i Thy.

Uddannelse/karriere
Skovtekniker (nu skov- og landskabsingeniør)

Hvad er dit personlige forhold til naturtypen hede?
Jeg har et stærkt personligt forhold til heden. Da jeg skulle til Thy i sin tid og høre mere om jobbet i Naturstyrelsen Thy, blev jeg kørt rundt i området med min forgænger. Jeg kommer fra Aabenraa, så jeg kendte ikke så meget til heden. Vi kørte igennem en masse flot skov, men da vi så kom ud af skoven og ud på den åbne hede: Altså, hold da kæft, det var en helt anden verden. Det er sådan et unikt landskab og naturtype, og det tændte noget i mig dengang, der har holdt ved lige siden. Heden betyder rigtig meget for mig, og jeg tænker faktisk tit, at jeg er enormt privilegeret sådan at kunne gå rundt på mit arbejde og kunne høre tranens trompeteren og tinksmedens varslen. Heden er en unik og fantastisk verden, som vi skal passe på

Henrik medvirker her


Andrew Dowdy

Stilling/arbejdsplads
Seniorforsker ved det australske Bureau of Meteorology

Uddannelse/karriere
• Bachelor i teoretisk fysik og eksperimentel fysik, University of Adelaide
• Ph.d. i atmosfærisk fysik ved University of Adelaide   

Arbejder med
Forskning i ekstremt vejr, herunder naturbrande (wildfire), tordenvejr, cykloner m.m. Specialiseret i brandfarligt vejr (fire weather) og sammenhænge mellem vejr, klima, naturbrande og ændringer i forbindelse med især den globale opvarmning. Er bl.a. ’Lead chief investigator’ i projektet Extreme Weather Projections under Australiens National Environmental Science Programme og arbejder for at forbedre brandberedskab og -kendskab nationalt og globalt.

Andrew medvirker her


Peter Friis Møller

Stilling/arbejdsplads
Seniorrådgiver ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Arbejder med
Vegetationshistorie og naturlig skovdynamik, altså skovøkosystemer og deres udvikling gennem tiden.

Peter medvirker her

Bent Vad Odgaard

Stilling/arbejdsplads
Professor emeritus og dr. scient ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet.

Arbejder med
Palæoøkologi og biologi, og har bl.a. beskrevet Danmarks hedehistorie.

Bent medvirker her

Flere indlæg