Mød eksperterne

Læs mere om eksperterne, der bidrager med viden til magasinet ‘Ocean Decade’:Colin Stedmon

Colin Stedmon

Stilling/arbejdsplads
Centerleder for Dansk Center for Havforskning, som har stået i spidsen for FN’s Ocean Decades Arktiske handlingsplan. Han er desuden professor i kemisk oceanografi ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Uddannelse/karriere
•Bach.scient. i oceanografi fra Center for Oceanografi ved Southampton Universitet, Storbritannien
•Ph.d. fra Københavns Universitet
•Forsker ved Danmarks Miljøundersøgelser
•Seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser
•Lektor ved DTU Aqua
•Professor ved DTU Aqua

Arbejder med
Havets kemi og kortlægning af havstrømme via fysiske og kemiske målinger, herunder udvikling af nye målemetoder.

Hvorfor valgte du netop den karrierevej?
Jeg kan godt lide at finde og forstå mønstre. Dem er der rigtig mange af i havforskning, og det blev her, jeg endte. Desuden kan jeg også godt lide havet og kan godt lide at sejle.

Colin medvirker her


Lasse Tésik Prins

Stilling/arbejdsplads
Postdoc i maringeologi ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Uddannelse/karriere

  • Ph.d. fra Aarhus Universitet i maringeologi
  • Gæsteforsker ved Stockholm Universitet, Afdeling for Maringeologi.   

Arbejder med
Hvordan olie- og gasproduktionen har påvirket de overfladenære sedimentlag, med fokus på metanudsivning. Derudover geofysisk kortlægning, f.eks. af marine råstoffer som sand og grus.

Lasse medvirker her


Paul Knutz

Stilling/arbejdsplads
Professor i maringeologi ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Har deltaget i udviklingsarbejdet af FN’s Ocean Decades Arktiske Handlingsplan.

Udannelse/karriere
•Cand.scient. i geologi-geoscience ved Aarhus Universitet
•Ph.d. i geologi ved Cardiff University, Storbritannien
•Postdoc ved Cardiff University og University College London
•Adjunkt ved Københavns Universitet
•Seniorforsker ved GEUS
•Forskningsprofessor i maringeologi ved GEUS

Arbejder med
Maringeologi, palæooceanografi, klima og geohazards (geofarer, red.)

Hvorfor valgte du netop den karrierevej?
Jeg har altid været tiltrukken af naturen. Jeg blev inspireret til at studere geologi under en rejse fra Danmark til Østafrika (vi kørte hele vejen i en Landrover).

Paul medvirker her


Rebecca Jackson

Stilling/arbejdsplads
Postdoc i palæooceanografi ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).


Verner B. Ernstsen

Stilling/arbejdsplads
Seniorforsker i maringeologi ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Flere indlæg