Geoviden video

Video: Redningsmission for smelteåret 2019

I foråret 2019 opdagede forskerne på PROMICE-projektet, at en af deres vigtige målestationer var i stykker. For at få de nødvendige data fra den kommende smeltesæson måtte de af sted med hundeslæde til en overraskende våd og ufremkommelig Indlandsis.

Accepter venligst statistikker, markedsføring cookies for at se denne video.
(NB: Der bliver talt engelsk i felten, da nogle optagelser også blev brugt i internationale projekter)

“At komme til den her lokale bygd og se, at der var fuldstændig isfrit, det var et chok for mig. Det var virkelig at få klimaforandringerne helt tæt på på en anden måde, end når jeg sidder hjemme foran skærmen.”

Sådan siger chefkonsulent Andreas Peter Ahlstrøm i denne video, som viser, hvordan han i 2019 var nødt til at tage til Indlandsisen for at redde en vigtig målestation, der var blevet ødelagt af vejret.

Da han kom til den bygd, de skulle leje hundeslæder fra, var der nemlig helt isfrit på havet, og sneen var tung og sjap-agtig. Noget, som han ikke har oplevet før i april. For at komme frem til målestationen inde på Indlandsisen må han selv ud og skubbe på, for at hundene kan trække slæden i den tunge sne.

Fremme ved stationen viser det sig, at den er væltet, men den kan godt rejses igen og repareres. Da holdet forlader den igen, er det desuden med vigtige data om snefald i området.

Data for hele året og fra målestationer på hele Indlandsisen viste, at 2019 blev et af de største smelteår, siden man begyndte at måle. Afsmeltningen lå over gennemsnittet næsten hele sommeren (se blå kurve sammenlignet med grå herunder). Indlandsisen tabte altså masse det år, og samtidig målte man den laveste havisudbredelse i 40 år.

Afsmeltning på Indlandsisen i smelteåret 2018 til 2019.
Afsmeltning fra hele Indlandsisen i kalenderåret 2019. Blå er den målte afsmeltning det år, og den grå er gennemsnittet for 1981-2010. Den grå skygge viser spredningen i de målte data for 1981-2010. (Figur: polarportal.dk)

Læs rapport om smelteåret 2018-2019.

Find alle årsrapporter her.

Se mange flere videoer om dansk forskning på Indlandsisen (Underground Channel)

Flere indlæg