Mød eksperterne

Her kan du læse kort om de eksperter, der udtaler sig direkte i artikler eller video til dette tema. For den fulde liste over eksperter, der har bidraget med viden til temaet ‘Grundvand og klima’, se magasinudgaven til højre s. 2:


Rune Kraghede

Stilling/arbejdsplads
Videnskabelig assistent fra Aarhus Universitets Hydrogeofysiske Gruppe (HGG)

Uddannelse
Kandidat i Geoscience, Aarhus Universitet

Arbejder med
At kortlægge de øverste jordlag, så forståelsen af blandt andet terrænnært grundvand kan blive bedre

Rune medvirker herLars Troldborg

Stilling/arbejdsplads
Specialkonsulent i hydrologi, GEUS

Uddannelse
Civilingeniør fra DTU

Arbejder med
At optimere, vedligeholde og anvende Den Nationale Vandressource Model

Lars medvirker her


Jesper Bjergsted Pedersen

Jesper Pedersen

Stilling/arbejdsplads
Akademisk medarbejder ved Aarhus Universitet

Arbejder med
Er projektleder for tTEM-projektet med måling af terrænnær geologi.

Jesper medvirker her


Torben Sonnenborg

Stilling/arbejdsplads
Seniorforsker ved Afdeling for Hydrologi, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Arbejder med
Geologisk modellering.

Torben medvirker her


Flemming Jørgensen

Flemming Jørgensen

Stilling/arbejdsplads
Chefkonsulent i Afdeling for Klima, Ressourcer og Grøn Omstilling ved Region Midt.

Arbejder med
Vandressourcer og klima.

Flemming medvirker her


Flere indlæg