Upcycling af lagerplads i tomme, danske felter

I stedet for at lukke og fjerne alt fra felterne hænger det godt sammen med både tidsånd og pengepung at tænke i en form for ‘upcycling’ af installationerne til CO2-lagre.

Der er i 2022 gang i to store projekter, som undersøger muligheden for at genbruge de
snart lukningsmodne felter i dansk farvand som underjordisk lager til CO2. Når man har
pumpet det meste olie og gas op fra sit reservoir, er der jo – lidt forsimplet sagt – plads til noget andet dernede. For eksempel den problematiske drivhusgas.

Teknologien kaldes CCS (for Carbon Capture and Storage) og er blevet kaldt ‘uundgåelig’ af FN’s klimapanel, IPCC, hvis vi skal opnå Paris-målsætningen om ikke at lade den globale gennemsnitstemperatur stige mere end 1,5°C i år 2100.

Læs tema om CO2-lagring

Da hele Folketinget undtagen Nye Borgerlige i december 2020 besluttede at udfase olie- og gasproduktionen, besluttede de efterfølgende at afsætte ca. 270 mio. kr. til CO2-lagring i de gamle felter.

Pengene blev i december 2021 fordelt mellem de to projekter Greensand og Bifrost. I den forbindelse sagde klimaminister Dan Jørgensen i den tilhørende pressemeddelelse:

“(…) Det er projekter som disse, der markerer vendepunktet fra sort til grøn. Vi har sat et
stop for fremtidige udbudsrunder og en slutdato for olieeventyret. Nu vil vi inden længe kunne pumpe CO2 tilbage i undergrunden.”

Project Greensand

Greensand vil lave CO2-lagre i Nini- og Siri-felterne i den nordlige danske Nordsø. Felterne består af en særlig type grønlig sandsten (deraf projekt navnet). Pilotforsøgene starter ved Nini West, og siden vil man udvide til at lagre CO2 i flere af områdets felter. I 2025 forventer Greensand at kunne lagre 1,5 mio. ton CO2 årligt, hvilket med tiden vil stige til 8 mio. ton årligt.

Der er bl.a. lavet en lang række laboratorieforsøg for at se, hvordan CO2 opfører sig i præcis den slags sandsten, om det påvirker stenen m.m. I slutningen af 2022 forventer partnerne på den bag grund at kunne starte første pilotforsøg i selve feltet. Her vil man pumpe lidt CO2 ned i det udtømte felt for at se, om der sker det samme som i laboratoriet, og derefter langsomt skalere op. Derudover er man sideløbende i gang med at effektivisere og opskalere transport- og fangstdelen.

Project Greensand består af INEOS Oil & Gas Danmark (hovedpartner) samt 28 projektdeltagere, herunder Wintershall Dea, INEOS Oxide Antwerp, Semco Maritime, Maersk Drilling, Blue Water Shipping og GEUS som forskningsspartner.

Greensand-projektet tester CO2-lagrings konceptet i prøver af den grønlige sandsten fra Nini-feltet. Her ses en renset og en urenset prøve fra Nini-oliereservoiret. Prøverne består af samme sten, den ene er bare stadig fuld af olie, ligesom den ser ud i reservoiret. (Foto: Geoviden)

Læs mere om Project Greensand

Bifrost

Bifrost arbejder på at finde den mest effektive måde at omdanne olie- og gasfeltet Harald i den nordlige, danske Nordsø til et CO2-lager, der (potentielt) kan lagre 3 mio. ton CO2 pr. år med potentiale for 16 mio. ton årligt på sigt. Bifrost vil også vurdere muligheden for at omdanne andre reservoirer i Nordsøen til CO2-lagre samt muligheden for at anvende de mange rørledninger, der allerede eksisterer fra olie- og gas produktionen.

Hovedpartneren er Total Energies, som en del af Dansk Undergrunds Consortium (DUC) sammen med bl.a. Noreco og Nordsøfonden. Derudover deltager DTU Offshore Technology Centre og Ørsted.

Læs mere om Bifrost hos TotalEnergies

Flere indlæg