Graf over temperaturstigning 1874 til 2100

Vil du vide mere?

Her kan du finde ekstra læsning og eksterne links om grundvand og klima og forskningen, der beskæftiger sig med det.

Som med alt andet materiale i Geoviden og på geoviden.dk, bedes gengivelse ske med tydelig henvisning.

Interaktivt grundvandskort

Grundvandskort over Danmark

Her kan du se, hvor højt grundvandsspejlet omtrent står hjemme hos dig, både nu og i fremtiden. Den øgede mængde nedbør, der falder over Danmark, medfører stigninger i grundvandsspejlet mange steder, men nogle steder kan det også falde. Det afhænger af, hvilken klimamodel man tror på, og derfor viser kortet forskellige ændringer afhængigt af den valgte model. Kortet bygger bl.a. på data om Danmarks nuværende geologi, hydrologi og klima og skal ses som et kvalificeret bud på grundvandsspejlets niveau, ikke den endegyldige sandhed!

Se grundvandskortet


Varsling mod oversvømmelser 

Hele det danske vandkredsløb er samlet i en model, der kaldes DK-modellen. Den bruges til at beregne, hvor store vandressourcer der er hvor og hvornår, afhængigt af skift i klima, vandforbrug m.m. En række forskere og ingeniører har nu testet, om modellen også kan bruges til at varsle oversvømmelser, inden de sker, og det har vist sig, at det kan den formentlig.

Her kan du læse den fulde rapport over projektet


Vinteren bliver vådere, sommeren tørrere 

Danmarks grundvandsspejl ændrer sig naturligt mellem årstiderne. Det ligger højere om vinteren, hvor der er mest nedbør, og lavere om sommeren, hvor der er mindre nedbør og samtidig stor fordampning. Den tendens ser ud til at blive endnu mere udtalt på grund af klimaforandringerne, som du kan se på fremskrivningsgraferne herunder. Her har forskerne hos DMI lavet individuelle fremtidsscenarier for udviklingen i nedbørsmængder for de fire årstider frem mod 2100. Her er det tydeligt, at vinteren bliver endnu vådere, og dermed bliver der dannet endnu mere grundvand, end der gør i dag.


Årsvariationer i nedbør 1874-2018

Her kan du se en graf over selve de målte udsving, eller anomalier, i den gennemsnitlige nedbørsmængde pr. år fra 1874 og frem til 2018. Her er det tydeligt, hvor store forskelle der kan være fra år til år, samtidig med at den overordnede tendens går mod mere regn. Et lignende mønster tegner sig for udsving i den gennemsnitlige årstemperatur, og de to ting hænger efter al sandsynlighed sammen. Varm luft kan nemlig indeholde mere vanddamp, som kan blive til regn.

Læs mere om sammenhængen på DMI

Se de historiske nedbørsudsving

Se de historiske temperaturudsving


Klimamodeller kort fortalt

Fremtidens klima estimeres med de ofte omtalte klimamodeller. Her kan du læse mere om, hvad klimamodeller er, og hvordan man bruger dem.

Læs mere om klimamodeller


Flere indlæg
Ekspert grafik
Læs mere

Mød eksperterne

Her kan du læse kort om de eksperter, der udtaler sig direkte i artikler eller video til dette…