Dyk ned i detaljen: Sådan fungerer tidevand

Dyk ned i detaljen: Sådan fungerer tidevand

Du har nok bemærket, at vandstanden ikke altid er den samme, når du går en tur langs stranden eller havnen. Det skyldes tidevand – et globalt fænomen, hvor naturens kræfter hiver og trækker i verdenshavene og får dem til at stige og falde flere gange om dagen. Den dynamik kan især opleves ved Vadehavet, og forklaringen på tidevand får du her.

Når tidevandet to gange i døgnet ruller ind og ud af Vadehavet, flytter en milliard kubikmeter vand rundt på sand og mudder og skaber revler og sandbanker. I Danmark er Vadehavet det bedste sted at opleve den særl ige naturkraft, fordi det er der, tidevandsbølgen – det vil sige forskellen mellem høj- og lavvande – er størst. 

Tidevand findes over hele kloden og er et fænomen, hvor både Solens og Månens tyngdekraft og Jordens rotation spiller ind. Det resulterer i, at havniveauet over hele Jorden skiftevis hæver og sænker sig, lidt som en kæmpestor bølge, der går op og ned. Nogle steder er forskellen på høj- og lavvande helt op til 16 meter. Andre steder, f.eks. i de indre danske farvande, er der stort set ikke tidevand. Fra Skagen og sydover ned langs Jyllands østkyst er tidevandsforskellen under 30 centimeter! Når vandstanden ændres i de indre farvande, skyldes det i højere grad fænomenet vindstuvning, hvor vinden skaber friktion på havets overflade. Det gør, at vandet transporteres fra Kattegat ind i Østersøen, hvilket får vandstanden til at stige. I særlige tilfælde kan det medføre stormflod. 

Hvornår er det højvande ved Tønder, Roskilde og Rønne (og mange andre danske byer)? Det kan du se i tidevandstabellerne på dmi.dk.

Flere indlæg