Kvinde på vandretur en sommerdag.

Vadehavet skal vi værne om

Der er mange grunde til, at Vadehavet er internationalt anerkendt som et helt unikt område, der skal beskyttes. For Vadehavets natur har blandt andet stor betydning globalt som et af verdens vigtigste vådområder.

Der er bred enighed om, at Vadehavet, som går fra Blåvandshuk i Danmark gennem Tyskland til Den Helder i Holland, er noget særligt. Derfor er den den 500 kilometer lange kyststrækning beskyttet på forskellige måder fra politisk side, og derudover er området både UNESCO Verdensarv og ikke mindst dansk nationalpark.

Folk skal have gode oplevelser

En af dem, som arbejder intenst med netop beskyttelsen afområdet, er Xenia Salomonsen, biolog og naturkonsulent i Nationalpark Vadehavet. Nationalparken blev indviet i 2010 og er Danmarks første marine nationalpark, og et af formålene med den udnævnelse er at værne om det unikke område. ”Vadehavet er et af de mest besøgte turistområder i Danmark, så her kommer virkelig mange mennesker hvert år. Det er vi rigtig glade for, og vores opgave er blandt andet at vurdere, hvordan vi bedst muligt passer på naturen, samtidig med at gæsterne kan opleve den,” siger Xenia Salomonsen. Vadehavets popularitet slider nemlig på nogle sårbare naturområder, og derfor er det vigtigt, at folk ved, hvordan man opfører sig i naturen, forklarer biologen. ”Gæsterne vil jo gerne være gode gæster, men mange er i tvivl om, hvor de må og kan gå henne. Vi vil hjælpe folk til gode oplevelser.”

En interessant balancegang

Ud over turismen er der også andre aktiviteter, der enten direkte eller indirekte kan påvirke vadehavsområdet, blandt andet skibstransport til og fra Esbjerg havn. Lige uden for Vadehavet foregår der råstofindvinding, fiskeri, vindmølleaktivitet, og der er olie- og gasfelter. Tæt ved Vadehavet findes desuden flere klappladser, hvor der deponeres havbundsmateriale fra f.eks. havne. Alle de aktiviteter kan have stor negativ effekt på natur og dyrelivi Vadehavet. I sådan et område, hvor landskabet og vaden forandrer sig, og som samtidig er et unikt fødeområde for organismer som fugle, fisk og marine pattedyr, er det derfor vigtigt løbende at vurdere, hvilke konsenkvenser aktiviteter på vand og fra land har på natur og miljø. ”Vi bør tage hensyn til både menneske og natur i Vadehavet, hvilket er en interessant og udfordrende balancegang. I Nationalparken oplever vi, at medarbejdere i nogle virksomheder bliver mere bevidste om den påvirkning, deres aktiviteter har, og gerne vil gøre en forskel,” slutter Xenia Salomonsen.

Xenia Salomonsen

Xenia Salomonsen
Naturkonsulent og marinbiolog i Nationalpark Vadehavet.
Kandidat i biologi fra Københavns Universitet.

Besøg Nationalpark Vadehavet online, og få mere at vide om naturbeskyttelse og nationalparkens arbejde. Der er også masser af tips til ture og seværdigheder.

Flere indlæg