Mød eksperterne

Her kan du læse kort om de eksperter, der udtaler sig direkte i artikler eller video til dette tema. For den fulde liste over eksperter, der har bidraget med viden til temaet ‘Indlandsisen’, se magasinudgaven til højre s. 2:


Anders Svensson

Anders

Stilling/arbejdsplads
Lektor ved Københavns Universitet,
Niels Bohr Institutet,
Afdeling for Is, Klima og Geofysik

Uddannelse
Cand. scient. i fysik med ph.d. i geofysik

Arbejder med
Fortolkning af klimasignalet i iskerner fra Grønland og Antarktis

Anders medvirker her:


Andreas Peter Ahlstrøm

Andreas Ahlstrøm

Stilling/arbejdsplads
Chefkonsulent ved Afdeling for Glaciologi og Klima, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Andreas medvirker her:


Frederik Næsby Sukstorf

Portræt Frederik Næsby Sukstorf

Stilling/arbejdsplads
Specialestuderende ved Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Arbejder med
At undersøge klimaforandringernes konsekvenser for de naturlige miljøer i Grønland, samt hvilke potentielt positive effekter klimaforandringerne kan medføre i Grønland.

Frederik medvirker her:


Nanna Bjørnholt Karlsson

Nanna Karlsson

Stilling/arbejdsplads
Seniorforsker ved Afdeling for Glaciologi og Klima hos De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Arbejder med
Klimaforandringernes indflydelse på Indlandsisen.

Nanna medvirker her:


Rune Kraghede

Rune

Stilling/arbejdsplads
Videnskabelig assistent ved Institut for Geoscience, Aarhus Universitet.

Arbejder med
Elektromagnetisk grundvands- og råstofkortlægning, som indbefatter kortlægning i felten, efterbehandling af data og instrumentudvikling.

Rune medvirker her:


Flere indlæg