Mød eksperterne

I magasinet har 4 eksperter udtalt sig inden for deres fagspecifikke område af CCS og CO2-lagring


Karen Lyng Anthonsen

Portræt

Stilling/arbejdsplads
Geolog ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Uddannelse
Cand. Scient. i Geologi, samt HD-enkeltfag i Organisation og Projektledelse.

Arbejder med:
Primært CO2-lagring og projektledelse. Jeg bruger meget GIS (Geografisk Informations System) i mit arbejde, som er et stærkt værktøj til ressourcekortlægning, f.eks. af hvor de bedst egnede områder for lagring af CO2 findes.

Jeg valgte den karriere, fordi
Jeg så et klip på tv om, hvordan dinosaurerne muligvis uddøde som følge af et stort meteoritnedslag.
Jeg syntes, det var fantastisk spændende, at der var nogen, som forskede i, hvad der skete på Jorden for mange millioner år siden, og hvordan vores klode har forandret sig fra den, blev dannet for ca. 4,5 mia. år siden og frem til nu.

Mit arbejde er særligt spændende, når
Al min viden bliver bragt i spil, når man får spændende projektresultater, der giver ny viden og ideer til nye projekter, og når man arbejder sammen med et hold af rigtig gode kolleger, både ved GEUS og ude i verden.

Karen medvirker her:


Claus Kjøller

Portræt

Stilling/arbejdsplads
Statsgeolog (chef) for Afdeling for Geokemi ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Uddannelse
Civilingeniør med speciale i hydrogeologi
(1997) og ph.d. i grundvandsgeokemi (2001)

Arbejder med
At understøtte den faglige udvikling af afdelingen og de mennesker, der er ansat her. Rent fagligt arbejder vi med de geokemiske og mikrobiologiske processer i alt fra kvaliteten af grund- og drikkevand til studier af den dybe undergrund.

Jeg valgte den karriere, fordi
Jeg valgte studiet som miljøingeniør, fordi jeg havde flair for matematik og fysik
og samtidig interesserede mig for miljø. At jeg i dag er statsgeolog ved GEUS, er en kombination af tilfældigheder og bevidste valg, men det er det ideelle job for mig, fordi det giver mig mulighed for at kombinere min lyst til at arbejde med mennesker med et arbejde med et højt fagligt indhold.

Mit arbejde er særligt spændende, når
Vores forskning er med til at gøre en forskel, hvad enten det handler om at understøtte særlige teknologier som geotermi og CO2-lagring eller at sikre rent grund- og drikkevand til fremtiden.

Claus medvirker her:


Lars Henrik Nielsen

Lars Henrik Nielsen

Stilling/arbejdsplads
Statsgeolog (chef) i Afdeling for Stratigrafi, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Uddannelse
Ph.d. i geologi

Arbejder med
Naturressourcer såsom geotermi og CO2-lagring.

Jeg har valgt denne karriere fordi
Geologi er fascinerende, idet faget beskæftiger sig med Jordens og livets udvikling, og fordi vi som mennesker er afhængige af de naturgivne ressourcer.

Mit arbejde er særligt spændende, når:
Jeg opnår ny indsigt og kan bidrage til at løse nogle af de udfordringer, vi står overfor.

Lars medvirker her:


Christian Jannik Bjerrum

Christian Jannik Bjerrum

Stilling/arbejdsplads
Professor MSO i geologi  

Uddannelse
Ph.d. i geologi, 1999. Kandidatgrad i geologi, 1996

Arbejder med
Havcirkulation, klima og ilts indflydelse på liv gennem Jordens historie og fremtid ved at studere bjergarter, deres kemi samt lave numeriske fysiske-biologiske-kemiske modeller.

Jeg har valgt denne karriere fordi
Arbejdet både er ude i naturen for at indsamle prøver, kemiske analyser i laboratoriet, men også at programmere i store computermodeller med store mængder data, der skal analyseres. 

Mit arbejde er særligt spændende, når:
Jeg er i felten for at indsamle prøver, for så er hver dag som at læse et nyt kapitel i den fedeste krimi, hvor jeg selv indsamler beviser.

Christian medvirker her:

Flere indlæg