Vil du vide mere?

Her kan du finde ekstra information og videre læsning om CO2 og CCS i tillæg til de artikler, du kan læse på geoviden.dk.

Som med alt andet materiale i Geoviden og på geoviden.dk, bedes gengivelse ske med tydelig henvisning.

Gå på opdagelse

Animation: CO2-udledningen gennem menneskets historie

Rejs fra menneskets tidligste stadier frem til nutiden og se, hvordan udledningen af CO2 udvikler sig undervejs i takt med, at der kommer nye opfindelser til som dampmaskinen og bilen. Derefter kan du undersøge, hvad fremtiden vil bringe afhængigt af, hvor meget CO2 vi fortsætter med at udlede.
På samme side under bjælken ’CO2 Emissions’ kan du dykke ned i de præcise tal for CO2-udviklingen. Du kan se mange forskellige statistikker og selv vælge, om du vil se CO2-udledningen pr. indbygger, total udledning, top ti-liste mm. Diagrammerne kan næsten alle afspilles som en lille film, så udviklingen over tid kan ses.

Se Global Carbon Atlas


Følg CO2-koncentrationen

Skal du bruge friske tal på, hvor meget CO2 der er i atmosfæren, kan du besøge denne side, der opdateres jævnligt med data fra Mauna Loa Observatory på Hawaii. Data går tilbage til for 800.000 år siden, og ud over udviklingen i CO2 kan man også se udledningen fra forskellige typer brændsler, samt udviklingen i temperatur, metankoncentration mm.

Se graf over CO2 – Levels


CO2-data med forklaring

Kan du ikke få nok af viden om CO2, så besøg også denne side, som skriver et lille afsnit til hver graf, der forklarer, hvad data viser. Du kan både se, hvilket land, der udleder mest, men også hvem der har udledt mest over tid, og derudover behandles også de mere socioøkonomiske sider af CO2-udledningen.

Se CO2-data


Læs videre

Statusrapport for CCS globalt 2019

Hvert år udgiver tænketanken Global CCS Institute en statusrapport, der beskriver, hvor mange CCS-anlæg, der er i verden, hvor mange der er kommet til i det forgange år, hvor mange der er på vej, hvilken slags anlæg det er, udvikling i pris og meget mere. Desuden kan du læse korte essays fra en række fagfolk, der beskriver, hvorfor de mener, CCS er vejen frem, samt hvilke udfordringer der er.

Læs om den Globale lagerstatus 2019 her.


Geologisk Tidsskrift om CCS

Gå et spadestik dybere med geologien i CO2-lagring i 2009-udgaven af den årlige udgivelse Geologisk Tidsskrift fra Dansk Geologisk Forening (s. 1-45). Her kan du både læse mere om Vedsted-strukturen, mere om sandstensformationerne i Danmark, geokemiske reaktioner i reservoiret og meget andet.

Læs Geologisk Tidsskrift om CCS her


Geoviden om CO2 og klima

Geoviden nr. 4, 2006 handler om ’Fortidens drivhusklima’, og hvordan klimaet i for eksempel Kridttiden var helt anderledes i forhold til i dag, hvilket ser ud til at kunne tilskrives CO2-balancen.

Læs Geoviden nr. 4, 2006, om Fortidens drivhusverden


Geoviden om olie

Olie, kul og gas nævnes en del gange i Geoviden om CO2-lagring, og i Geoviden nr. 1, 2013 kan du læse meget mere om, hvordan fossile brændsler dannes, hvordan man finder og udvinder dem. Derudover kan du også læse mere om Enhanced Oil Recovery (EOR), som er en stor del af den nuværende CO2-lagring.

Læs Geoviden nr. 1, 2013 om Olie og gas i dansk undergrund


Geoviden om sandsten

Geoviden om Geotermi

Geoviden nr. 1, 2019 handler om geotermisk energi, og derfor også om sandstensreservoirer og deres permeabilitet og porøsitet. Ligesom ved CO2-lagring er det nemlig også meget vigtige parametre i geotermi. Her finder du desuden en video fra Danmarks ældste geotermiske anlæg.

Læs Geoviden nr. 1, 2019 om Geotermi


Flere indlæg