Ekstramateriale indlandsisen

Vil du vide mere?

Her kan du finde ekstra materiale om Indlandsisen i tillæg til det, der står i Geoviden. Der er ekstra illustrationer, animationer, videoer, datasæt til opgaver, samt links til videre læsning.

Som med alt andet materiale i Geoviden og på geoviden.dk bedes gengivelse ske med tydelig henvisning.

Ekstra om Indlandsisen

Update på 20 gletsjerfronter

Find det seneste satellitbillede af fronten på Grønlands 20 største gletsjere og sammenlign med, hvor de har stået tidligere.

Se gletsjerfronterne på Polarportalen


Besøg EGRIP-ishallerne på guidet 360° tour

Besøg det danskledede iskerneprojekt EGRIP under isen. Se en iskerne bliver taget op fra 1700 meters dybde, og kom med videre rundt til det midlertidige iskernelager og ’The Science Trench’, hvor forskerne arbejder på forskellige iskerneprøver til lyden af Maroon 5.

Læs mere om EGRIP-projektet, se billederne, feltdagbøger og meget mere på EastGRIP.org

Accepter venligst statistikker, markedsføring cookies for at se denne video.

Animation: Indlandsisens strømning

Isen i Indlandsisen bevæger sig hele tiden indefra og ud mod kysten. Her kan du se, hvordan den flyder, og hvordan hastigheden stiger ud mod kysten, især på steder med store gletsjere, der løber ud i havet. (Kilde: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio)

Læs mere om Indlandsisens strømninger hos Scientific Visualization Studio

Accepter venligst statistikker, markedsføring cookies for at se denne video.

Animation: Tre scenarier for Indlandsisens tilbagetrækning

Der findes forskellige scenarier for, hvor hurtigt Indlandsisen vil smelte og dermed trække sig længere ind i landet. Her kan du se tre af dem, hhv. et optimistisk scenarie, hvor CO2-udledningen falder hurtigt, et middelscenarie, hvor udledningen falder langsomt, og et pessimistisk scenarie, hvor udledningen stiger.
Estimaterne bygger på en lang række klima- og ismodeller og viser perioden 2008 til 2300, altså cirka 300 år frem i tiden. (Kilde: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio)

Optimistisk klimascenarie (kaldet RCP 2,6)

Accepter venligst statistikker, markedsføring cookies for at se denne video.

Middel klimascenarie (kaldet RCP 4,5)

Accepter venligst statistikker, markedsføring cookies for at se denne video.

Pessimistisk scenarie (kaldet RCP 8,5)

Accepter venligst statistikker, markedsføring cookies for at se denne video.

Animation: Tre scenarier for Sermeq Kujalleq-gletsjerens tilbagetrækning

Også i Grønlands hurtigst flydende gletsjer kan man tydeligt se, hvor meget den påvirkes af niveauet af den globale CO2-udledning. Ligesom med Indlandsisen kan du her se tre forskellige scenarier for gletsjerens tilbagetrækning som funktion af de tre klimascenarier RCP 2,6, RCP 4,5 og RCP 8,5.
Estimaterne bygger på en lang række klima- og ismodeller og viser perioden 2008 til 2300, altså cirka 300 år frem i tiden. (Kilde: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio)

Læs mere på NASA’s hjemmeside

Optimistisk klimascenarie (kaldet RCP 2,6)

Accepter venligst statistikker, markedsføring cookies for at se denne video.

Middel klimascenarie (kaldet RCP 4,5)

Accepter venligst statistikker, markedsføring cookies for at se denne video.

Pessimistisk scenarie (kaldet RCP 8,5)

Accepter venligst statistikker, markedsføring cookies for at se denne video.

Gletsjerkælvning

Her kan du se, hvordan det typisk foregår, når en gletsjer kælver, både som animation og på video.

Animation af kælvende gletsjer

Accepter venligst statistikker, markedsføring cookies for at se denne video.

Video af kælvende gletsjer

Accepter venligst statistikker, markedsføring cookies for at se denne video.

Havstigning hvis Indlandsisen smelter

Hvis hele Indlandsisen smeltede, ville verdenshavene stige med ca. 7,4 meter. På kortet kan du se, hvad det betyder, der hvor du bor, og i resten af verden.

Se kort over havstigninger


Rullende isbjerg laver tsunami

I smeltesæsonen 2002 er et kæmpemæssigt isbjerg på vej ud gennem isfjorden efter at være brækket af gletsjeren Sermeq Kujalleq. Undervejs tipper hele bjerget, hvilket sender en enorm bølge hen mod uheldige fiskekuttere og forbipasserende på klipperne.

Accepter venligst statistikker, markedsføring cookies for at se denne video.

Til opgaver

Hent data til udregning af massebalance

Her kan du downloade et datasæt med de data, der kan bruges til at udregne Indlandsisens massebalance fra 1986 til 2019. I filen findes også et par eksempler på kurver.

Filen indeholder data for:

  • Overflademassebalance (SMB)
  • Gletsjerkælvning (ID)
  • Massebalance (MB)
  • Akkumuleret massebalance (MB CUM)

Vigtigt: Data er til dels et udtryk for estimater og må kun bruges i undervisningsøjemed, ikke forskning.

Download data (Excel)


Opdag selv Indlandsisen

Via services som for eksempel Google Earth kan du selv gå på opdagelse på Indlandsisen og finde nogle af de ting, der bliver beskrevet i Geovidens artikler. Find f.eks.:

  • Gletsjerfronter
  • Smeltevandssøer og -floder
  • Isstrømme med tydelige ’flydestreger’

Se Indlandsisen med Google Earth


Videre læsning

Polarportalen – se daglig status på Indlandsisens massebalance

Her finder du bl.a. den daglige udvikling i massetilvækst- og -tab på Indlandsisen, samt den akkumulerede massebalance for de seneste år. Derudover finder du materiale om havis, isens albedo, permafrost og meget mere.

Klik her for at besøge Polarportalen.


PROMICE-projektet

Læs mere om det dansk-grønlandske overvågningsprojekt, der skaffer data til udregning af Indlandsisens massebalance. Du kan også finde dagligt opdaterede data fra hver af de 20+ målestationer, der står rundt på hele Indlandsisen.

Klik her for at besøge PROMICE’s hjemmeside


Camp Century – den begravede by

Læs om den forskning, der stadig foregår ved den begravede militærbase Camp Century, som bl.a. spillede en vigtig rolle I udviklingen af den moderne klimaforskning, som man kan læse i dette Geoviden.

Klik her for at besøge Camp Century Climate Monitoring Programme


Iskrystallers orientering

Læs mere om, hvad iskrystallernes rumlige orientering i isen betyder for, hvilken vej isen flyder, og hvordan man måler det.

Læs mere om isens krystalstruktur hos Ice Crystal Structure


Flere indlæg
Ekspert grafik
Læs mere

Mød eksperterne

Her kan du læse kort om de eksperter, der udtaler sig direkte i artikler eller video til dette…