Featured image danske dinosaurfund

Dinosaurer på Bornholm

Mindst otte forskellige slags dinosaurer er indtil videre fundet i Danmark – alle på Bornholm. Hvis der findes flere, bliver det højst sandsynligt også der, og det skyldes klippeøens helt specielle geologiske udvikling. Den har nemlig blotlagt de skatte, som er dybt begravet i resten af landet.

Mange danskere forbinder nok Bornholm med sommerferie, Krølle Bølle-is og røgede sild. Men hvad med dinosaurer? Det er nok lidt færre. Men faktisk er de fascinerende fortidsdyr lige så særegne for Bornholm som en omgang ‘Sol over Gudhjem’. Du kan gå en tur på stranden på Bornholm og i bogstavelig forstand falde over et forstenet fodspor fra en langhalset sauropod. Eller du kan sidde på en skrænt og nyde udsigten over Østersøen og pludselig få øje på en tand fra en frygt­indgydende dromaeosaur. En lang række dinosaurarter har nemlig levet i bedste velgående på den lille klippeø.

Der har givetvis også været dinosaurer i resten af Danmark, men dem kan man ikke på samme måde finde fossiler fra. Det fortæller lektor i geologi Arne Thorshøj Nielsen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, som blandt andet underviser i Danmarks geologiske udvikling.

”I dag er Bornholm det eneste sted i Danmark, hvor vi har adgang til lag, hvor der kunne være dinosaurer. I resten af landet ligger de lag dybt begravet.”

Arne Thorshøj Nielsen på feltarbejde i Nordgrønland, her med en skiferplade fuld af trilobitter. (Foto: Arne Thorshøj Nielsen)

Dinosaurernes tidsalder

De geologiske lag, der kan indeholde rester af dinosaurer, er Trias, Jura og Kridt, som blev aflejret i tidsperioderne af samme navn, under én hat kaldet Mesozoikum. Trias- og Juralag kan kun ses på Bornholm, hvor de er blottet flere steder, særligt i skrænter på den sydlige del af øen, forklarer Arne Thorshøj Nielsen.

”Kridtlag er blottet flere steder i Danmark, for eksempel Møns og Stevns Klint, men de indeholder ikke dinosaur­fossiler, da Danmark i den periode var dækket af hav.”

Video: Kom med dinosaurjægeren til Stevns Klint

Mesozoikum var dinosaurernes tidsalder, og de opstod formentlig omkring midten af Trias og udviklede sig så til den dominerende dyregruppe i Jura og Kridt, indtil de mødte deres endeligt ved Kridttidens afslutning. Trias var den første tidsperiode i Mesozoikum, og den startede for 252 millioner år siden. Fra 201 millioner år siden og frem til 145 millioner år siden hed tidsperioden Jura, og derefter kommer Kridttiden, der endte med et brag for 66 millioner år siden.


Tættere på Tyrannosaurus

Dinosaurerne levede så lang tid, at den kendte og frygtede T. rex faktisk levede tættere på os mennesker rent tidsmæssigt end på sine tidligste dinosaurslægtninge fra Trias-tiden. T. rex var nemlig en af de sidste arter, der udviklede sig og tyranniserede planteæderne i et par millioner år, før meteoren ramte. (Foto: Wikimedia Commons)


Dinosaurerne nåede altså at eksistere i næsten 200 millioner år. Ret imponerende, når man tænker på, at moderne mennesker kun har eksisteret 200.000 til 300.000 år.

Vulkaner løftede os op

I Mesozoikum var der selvfølgelig ikke noget, der hed hverken Bornholm endsige Danmark. Vores lille kongerige var i første del af Mesozoikum blot en navnløs del af det store superkontinent Pangæa, hvor alle kontinenter var samlet til ét. Da Pangæa begyndte at splitte op i slutning­en af Trias for omkring 200 millioner år siden, begyndte havet at stige.

”Havet steg ad Pommern til i både Jura og Kridt, og derfor blev Danmark i Kridt til et dybt hav,” fortæller Arne Thorshøj Nielsen. (Se kort gennemgang herunder).


Kort af geologisk tidsalder TRIAS

Trias (252-201 mio. år siden)

I starten af Trias lå alle landmasserne samlet i ét superkontinent (Pangæa). Den samlede landmasse betød, at havniveauet var lavt. Danmark lå langt fra havet, så i det meste af Trias var området meget tørt, men i Slut Trias begyndte Pangæa at bryde op igen, og det fik havet til at stige. Opsplitningen dannede nemlig ny oceanbund mellem landmasserne, inklusive undersøiske vulkanske højde­rygge. De optager mere plads, og derfor stiger havet, så det meste af Danmark kom under vand (dog gik bl.a. Bornholm fri).

Kort af geologisk tidsalder JURA

Jura (201-145 mio. år siden)

Opbrydningen af Pangæa, der startede i Trias, fortsatte igennem Jura (og Kridt), og derfor fortsatte havstigningen. I starten af opsplitningen deltes Pangæa i to mindre super­kontinenter, et nordligt med bl.a. Europa (Laurasia) og et sydligt med Afrika, Sydamerika m.fl. (Gondwana). Danmark var i perioder helt eller delvist oversvømmet af havet, og kysten løb skråt fra Bornholm til Nordjylland.

Kort af geologisk tidsalder KRIDT

Kridt (145-66 mio. år siden)

I Kridt begyndte Atlanterhavet at åbne sig, og det fik havet til stige yderligere. Havet overskyllede hele Danmark inkl. Bornholm hen mod Sen Kridt. Det globale havniveau lå i perioder 200-300 m højere end i dag.


I Jura, altså den midterste tidsperiode i Mesozoikum, oplevede det danske område dog en landhævning over nogle millioner år, som for en tid reddede landet fra de stigende vandmasser. Der opstod nemlig en hel masse vulkaner i Nordsøen, samt i Skåne, af alle steder. Den vulkanske aktivitet og deraf følgende opvarmning løftede jordskorpen, så størstedelen af nutidens Danmark blev løftet fri af havet. Herunder Bornholm.

”Der lå cirka 100 meget aktive vulkaner i Skåne, og du kan se tydelige rester af flere af dem i dag. De dinosaurer, der er fundet rester fra på Bornholm, har givetvis haft lidt af en udsigt. Selvom det jo også har buldret lidt indimellem,” siger han. (Se illustrationer herunder og læs mere om den mest velbevarede svenske vulkan, Jällabjär, her).

Kort af vulkansk aktivitet i JURA mellem
Nordeuropa, som det formentlig har set ud i en periode i Mellem Jura. Her opstod der stor vulkansk aktivitet i Nordsøen og i Skåne (vist som kegleformede forhøjninger), som hævede landet imellem sig, herunder meget af Danmark. Kortet her er dermed et øjebliksbillede, hvor et bælte mellem Skåne og Nordsøen lå over havniveau, mens den nordlige halvdel af Jylland var kommet under vand fra det stigende havniveau i kombination med indsynkning i undergrunden i det område. (Illustration: Geologisk Museum, bragt i Geoviden nr. 2, 2010)

Efter nogle millioner års buldren mistede vulkanerne dog pusten, og jordskorpen i det danske område kølede langsomt af. Det betød, at landet begyndte at synke sammen igen og simpelthen sank i havet hen mod den sidste tidsperiode i Mesozoikum, Kridt. I den sene del af Kridt­tiden var Danmark således totalt dækket af vand, og derfor finder man ikke fossiler fra dinosaurer, der levede på land.

”Derfor er Trias og Jura helt sikkert lagene at kigge på her i Danmark, hvis man vil gøre dinosaurfund, for her var meget af Danmark landjord, og så har der kunnet leve dinosaurer. På Bornholm er der dog kun enkelte små steder med Trias, så Jura er klart det bedste bud,” lyder anbefalingen fra Arne Thorshøj Nielsen.

Læs mere: Geologisk skattekort

Bornholm fik taget toppen

Grunden til Bornholms unikke status som Danmarks dinosaurø med sine blottede Mesozoikumlag er opløftning. Bornholm er ganske enkelt blevet hævet op fra undergrunden sammen med Sverige og Norge.

Opløftning af land fra den trygge undergrund betyder, at landet pludselig udsættes for elementernes rasen og begynd­er at blive nedbrudt. En proces, der også kaldes erosion. Det betyder, at de hævede områder – både grundfjeld og det overliggende sand, grus og ler, hvoraf de ældre lag er blevet mast sammen til sten – simpelthen er blevet høvlet af. (Se illustration herunder.)

illustration af opløftning af land
Det gule lag illustrerer lagene fra Mesozoikum, som langsomt blev blottet på Bornholm i takt med opløftningen af undergrunden. Til sidst når selve grundfjeldet op til overfladen, og så er der ikke rigtig mere at erodere, da det på en måde er bunden i tårnet af geologiske lag. Især på det nordlige Bornholm er grundfjeldet blottet mange steder, det er det, vi ser som klipper. (Illustration: Lykke Sandal)

”Derfor er de yngste lag, man finder på Bornholm (under de allerøverste jordlag fra sidste istid, red.) cirka 85 millioner år gamle. Det vil sige lag, der blev aflejret 19 mio. år før det store meteornedslag, der udryddede dinosaurerne sammen med tre fjerdedele af alle arter,” fortæller Arne Thorshøj Nielsen.

”Opløftet begyndte lige så stille i Tidlig Kridt, men accelererede faktisk i, hvad jeg kalder nyere geologisk tid, altså inden for de seneste få millioner år.”

Alle de dinosaurer, der er fundet rester af på Bornholm, har altså levet i lykkelig uvidenhed om deres egen og deres artsfællers forestående undergang. Alt det materiale, der er aflejret i de seneste 85 millioner år i resten af Danmark, er simpelthen blevet skrællet af Bornholm. Af samme grund er det også det eneste sted i landet, man kan se klipper.

”Hvis du sammenligner Bornholm med for eksempel Sønder­jylland, som ikke er blevet opløftet, og hvor der derfor ikke er sket samme erosion, så er der en forskel på op til flere kilo­meter af geologiske lag. De lag mangler altså på Bornholm.”

Dinosaurspor i skrænten
Det er ikke sådan, at dinosaurfossilerne ligefrem flyder rundt på jordoverfladen på Bornholm. De vil nærmere kunne findes i de skrænter, hvor de gamle Trias-, Jura- og Kridtlag er blottet. Sådan et findes f.eks. her ved stranden øst for Arnager (foto). Her er Rabekke Formationen (Tidlig Kridt) synlig med en række tværsnit af fod­aftryk fra langhalsede sauropoder. De ses som mørke fordybninger i det lange, lyse lag nederst i skrænten. Sporene er afsat i en sumpet flodslette, som efterfølgende er fyldt op af det sorte, lerede sand ovenpå det lyse lag. Lignende spor er også fundet i en skrænt ved Sose Bugt. (Foto: Jesper Milán, Geomuseum Faxe)

Tornquist Zonen

Grunden til denne forskelsbehandling i hævning er en stor brudzone kaldet Tornquist Zonen (se Figur 3), der løber fra Skager­rak over Nordjylland henover Kattegat-Skåne og Bornholm og videre mod sydøst hele vejen til Sortehavet.

Tornquist Zonen er en såkaldt deformationszone, som er en svaghed i jordskorpen. Alt efter hvordan resten af skorpen bevæger sig, kan undergrunden i sådan en zone synke ind, opløftes eller brydes og forskubbes langs forkastninger. Sådan en svagheds­zone opstod på tværs af nutidens Danmark for omkring 300 mio. år siden i Sen Karbon/Tidlig Perm, altså længe før, der var noget, der hed dinosaurer.

Siden da var zonen faktisk det meste af tiden præget af indsynkning. Den indsynkning begyndte dog at slå bak, efter at der i Sen Trias begyndte at komme skub på sagerne sydfra, som kan ses på illustrationen herunder.

illustration af indsynkning
Afrika aktiverede Tornquist Zonen i Nordeuropa, her vist med gul. Her skete et opløft, der accelererede med tiden. (Illustration: Lykke Sandal)

Her begyndte superkontinentet Pangæa nemlig at bryde op i mindre stykker, hvoraf både den unge eurasiske og afrikanske kontinentalplade langsomt begyndte at bevæge sig nordpå. Det foregik med nogle få centimeter om året, men dog med en lille forskel i hastighed, så Afrika i løbet af Juratiden begyndte at indhente Europa. Dengang lå der flere små kontinentalplader mellem Europa og Afrika, og da Afrika fortsatte sin færd nordpå, begyndte de små plader at blive mast sammen mellem de to store landmasser. I løbet af Kridt blev presset på de små plader så stort, at de begyndte at folde sig opad og danne det, vi i dag kalder Alperne.

Al den skubben og masen forplantede sig også i undergrunden på det europæiske kontinent som voldsomme spændinger.

”Ved svage steder i skorpen kunne spændingen udløses som blandt andet landhævninger, og det er det, der er sket i Torn­quist Zonen,” forklarer Arne Thorshøj Nielsen.

Bevægelsen i den store svaghedszone på tværs af Danmarks undergrund gik altså fra indsynkning til opløft. I starten (Kridt) var opløftet ikke så udtalt, men det er siden accelereret, og derfor er lagene over Kridt i det område siden da blevet eroderet væk.

Skub-op-isen Bornholm

Opløftet i Tornquist Zonen foregik ikke helt jævnt over det hele, da den store brudzone også var gennemskåret af mange små, individuelle brudzoner på kryds og tværs. For eksempel i den del omkring nutidens Bornholm, som kan ses herunder som sorte streger.

kort over skåne
Sorte streger viser lokale brudzoner i den danske del af den store Tornquist Zone (laksefarvet) og opskubbede grundfjeldsblokke (koralfarvet). Sorte trekanter viser, hvor der var vulkaner i Mellem Jura.

Skubbet fra Alpefoldningen sydfra betød, at en del af de blokke, der lå mellem de små brudzoner, blev mast opad som en skub-op-is, mens nogle blev skubbet nedad. Dem, der blev skubbet op, kaldes også for horste (koralfarvede områder).

Det er netop sådan en opskubbet blok, der i dag stikker op af Østersøen og kaldes Bornholm. Som man kan se på kortet går der også brudzoner gennem selve Bornholm, og øen består faktisk af flere geologiske dele om man vil. Nordenden er skubbet mest op, og derfor er det her, der især findes grundfjeld ved overfladen.

Utilgængelige jyske dinosaurer

Man kan så spørge sig selv, hvorfor vi ikke støder på dinosaurtænder og forstenede fodspor i for eksempel Nord­jylland, som også ligger i Tornquist Zonen, og som derfor også blev løftet op og fik de øvre lag høvlet af.

Rent faktisk er der også store områder, hvor aflejringer fra Kridttiden ligger helt oppe ved overfladen. Det kan man se på kortet over undergrundens lag under de øverste istidsaflejring­er, kaldet et prækvartærkort:

Kortet her er komplekst, men viser faktisk også, hvorfor det kun er på Bornholm, man kan håbe på at finde dinosaurrester, som er i områder med geologiske lag fra Trias, Jura eller Kridt.

Farverne svarer til de geologiske perioder, lagene stammer fra, som du kan se til højre. De skal læses nedefra og op, så Pliocæn-lagene er aflejret tæt på nutiden, og Prækambrium-lagene er de allerældste.

Bliv guidet igennem kortet og dets betydning her.

Desværre for dinosaurentusiasterne var hele Danmark som nævnt dækket af dybt hav i langt størstedelen af Kridttiden som på kortet herunder. Så man vil ikke finde nogle dinosaurrester i Kridtlagene, men der­imod muligvis hajtænder og andre fossiler fra datidens havdyr, for eksempel tænder fra en Mosasaur som den, der er vist under kortet (der kunne blive 18 meter lang!)

Nordeuropa, som det kan have set ud på et tidspunkt i Sen Kridt, altså hen mod slutningen af perioden, hvor havniveauet var meget højere end i dag, og hele Danmark var dækket af dybt hav. (Illustration: Geologisk Museum)
Havlevende reptiler
Mosasaur (Illustration: Dmitry Bogdanov, Wikimedia Commons)

Skulle man være insisterende og grave sig vej gennem Kridtlagene ned til lagene aflejret i Juratiden, er historien næsten den samme. I den periode var Bornholm og dele af det sydlige Danmark landjord, mens Nordjylland beklageligvis også dengang var dækket af hav (se kortet i toppen med de skånske vulkaner, som viser “Danmark” i Jura), om end der var mere lavvandet end i Kridt.

Først i lagene fra Trias kan man i teorien gøre sig håb om at finde rester af dinosaurer i Nordjylland, men her er vi kommet så dybt ned i jorden, at det ikke lader sig gøre uden at grave halvdelen af Jylland op samtidig. For det sydlige Danmark er der heller ikke håb for fossiljægerne, for her ligger alle tre Mesozoikum-lag begravet under tykke lag sedimenter, der nogle steder er flere hundrede meter tykke.

Svenske dinosaurer i Danmark

Vi kan dog være glade for, at vi overhovedet har dinosaur­fossiler i undergrunden, for det er ikke alle forundt. Opløftningen af Skandinavien nord for den store brudzone har nemlig gjort, at man ikke kan finde fossiler nord for Skåne, fortæller Arne Thorshøj Nielsen:

”Der har opløftningen medført, at det hele er blevet høvlet af helt ned til grundfjeldet, som ligger blotlagt mange steder. Næsten alle rester af de dinosaurer, der givetvis har været masser af i Trias-, Jura- og Kridttidens Sverige, er derfor også nedbrudt og forsvundet sammen med de bjergarter, de lå i,” forklarer han.

”Faktisk er de fleste af dem formentlig skyllet med floderne ud i havet, som i lange perioder dækkede meget af det danske område. Derfor kan man egentlig godt sige, at alle de svenske dinosaurer nu ligger i småstykker spredt rundt i Danmarks dybe undergrund. Medmindre de er blevet totalt nedbrudt under transporten selvfølgelig, men det er da meget sjovt at tænke på.”

Ekspert ikon

Mød eksperten

Arne Thorshøj Nielsen
Lektor i geologi, Københavns Universitet

Flere indlæg