Mød eksperterne

Læs mere om de eksperter, der bidrager med fagspecifik viden til temaet De danske dinosaurer:

Arne Thorshøj Nielsen

Arne Nielsen

Stilling/arbejdsplads
Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Uddannelse
Dr.scient. i palæontologi, Københavns Universitet

Arbejder med
Fossile trilobitter og tidlige leddyr fra Kambrium og Ordovicium. Jeg bruger disse fossiler til at datere lagene, men min hovedinteresse er udredning af ændringer i havniveauet i de nævnte tidsperioder. Derudover arbejder jeg med rekonstruktion af fortidens geografi, særligt i Skandinavien, og udviklingen af det allertidligste dyreliv i tidlig Kambrium.

Færdiggør sætningen ”Forskning i fortiden er vigtig, fordi …”
… det kan lære os om tidligere tiders dyre- og planteliv, Jordens historie og dens geologiske udvikling. Det giver bl.a. et bredere perspektiv, når nutidens miljøændringer skal evalueres: Hvor meget er menneskeskabt? Vores samfund er også dybt afhængigt af råstoffer – geologisk viden er fundamental for deres tilvejebringelse.

Arne medvirker her:


Eliza Jarl Estrup

Eliza

Stilling/arbejdsplads
I øjeblikket projektansat som projektleder og udstillingsdesigner på Geocenter Møns Klint.

Uddannelse
Biolog med merit fra geologi, speciale i dinosaurfysiologi, senere ph.d. i naturfagsdidaktik.

Arbejdsområde
Udstillingsdesign og formidling af naturvidenskab. Jeg har især et stort kendskab til, hvordan naturhistoriens grundprincipper (som adskiller sig en del fra de øvrige grene af naturvidenskaben) kan omformes til konkret formidlingsmateriale. Helst noget, hvor man får kendskab til basale færdigheder, samtidig med at man lærer noget om f.eks. dinosaurer.

Eliza medvirker her:


Jesper Milán

Jesper Milan

Stilling/arbejdsplads
Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Uddannelse
Dr.scient. i palæontologi, Københavns Universitet

Arbejder med
Fossile trilobitter og tidlige leddyr fra Kambrium og Ordovicium. Jeg bruger disse fossiler til at datere lagene, men min hovedinteresse er udredning af ændringer i havniveauet i de nævnte tidsperioder. Derudover arbejder jeg med rekonstruktion af fortidens geografi, særligt i Skandinavien, og udviklingen af det allertidligste dyreliv i tidlig Kambrium.

Færdiggør sætningen: ”Forskning i fortiden er vigtig, fordi …”
… det kan lære os om tidligere tiders dyre- og planteliv, Jordens historie og dens geologiske udvikling. Det giver bl.a. et bredere perspektiv, når nutidens miljøændringer skal evalueres: Hvor meget er menneskeskabt? Vores samfund er også dybt afhængigt af råstoffer – geologisk viden er fundamental for deres tilvejebringelse.

Jesper medvirker her:


Sofie Lindstrøm

Sofie Lindstrøm

Stilling/arbejdsplads
Seniorforsker i stratigrafi, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Uddannelse
Ph.d. i historisk geologi og palæontologi ved Lunds Universitet i Sverige.

Arbejder med
Fossile sporer, pollen og mikro­alger fra Karbon til Miocæn. Jeg bruger disse til at datere lag, tolke om lag­ene er dannet i hav eller på land, og hvordan klimaet var, da de var levende. Jeg er særlig interesseret i store og pludselige klimaændringer dannet af storskala-vulkanisme, der ledte til masseuddøender.

Færdiggør sætningen ”Forskning i fortiden er vigtig, fordi …”
… det kan lære os om forgangne tiders dyr og planter, og hvordan de reagerede på store klimaskift eller miljøændringer. Det kan gøre os bedre til at forstå den verden, vi lever i nu, samt de udfordringer, vi står med på grund af industrialismen og den globale opvarmning.

Sofie medvirker her:

Og i Geoviden-temaet Pollen og Sporer (2020):


Flere indlæg